Energetika

Objavljena nova evropska direktiva o energetski učinkovitosti

Objava označuje zadnji korak v zakonodajnem postopku, ki se je začel s predlogom Evropske komisije julija 2021 v okviru svežnja Pripravljeni na 55, ki je bil maja 2022 dopolnjen z dodatnim predlogom v okviru načrta REPowerEU.
 

Objavljena nova evropska direktiva o energetski učinkovitosti

Nova direktiva uvaja vrsto ukrepov za pospešitev energetske učinkovitosti, vključno s sprejetjem načela energetska učinkovitost na prvem mestu v energetskih in neenergetskih politikah.
Prinaša določitev pravno zavezujočega cilja EU za zmanjšanje končne porabe energije v EU za 11,7 odstotka do leta 2030 (glede na referenčni scenarij za leto 2020). To vključuje zahtevo za vsako državo članico, da določi svoj okvirni nacionalni prispevek na podlagi objektivnih meril, ki odražajo nacionalne okoliščine. Če nacionalni prispevki ne dosegajo cilja EU, Evropska komisija uporabi mehanizem vrzeli v ambicijah.
Prenovljena direktiva povečuje letne prihranke energije s trenutnih 0,8 odstotka na 1,3 odstotka (2024–2025), nato na 1,5 odstotka (2026–2027) in 1,9 odstotka od leta 2028 naprej. To je povprečno 1,49 odstotka novih letnih prihrankov za obdobje 2024-2030.
Prav tako države članice obvezuje, da v okviru svojih ukrepov za varčevanje z energijo dajo prednost ranljivim odjemalcem in stanovalcem v socialnih stanovanjih.
Uvaja cilj letnega zmanjšanja porabe energije za 1,9 odstotka za celoten javni sektor in razširja letno triodstotno obveznost obnove stavb na vse ravni javne uprave.
Nova direktiva uvaja drugačen pristop, ki temelji na porabi energije in sicer, da imajo podjetja sistem upravljanja z energijo ali da izvajajo energetske preglede. Uvaja tudi nove obveznosti spremljanja energetske učinkovitosti podatkovnih centrov z zbirko podatkov na ravni EU, ki zbira in objavlja podatke.
Poleg tega pa še spodbuja lokalne načrte ogrevanja in hlajenja v večjih občinah ter postopno povečuje učinkovito porabo energije pri oskrbi s toploto ali hladom tudi pri daljinskem ogrevanju.
Nova direktiva bo stopila v veljavo v 20 dneh po objavi. Po začetku veljavnosti bodo imele države članice EU dve leti časa, da jo prenesejo v nacionalne zakonodaje.
 

Polona Bahun
O avtorju