Energetika

Obnovili del 35-kilovoltnega daljnovoda od Jesenic do Kranjske Gore

V skladu s terminskim planom in planom investicij je Elektro Gorenjska zaključil letošnjo fazo rekonstrukcije 35 kV daljnovoda od Jesenic do Kranjske Gore.  
Obnovili del 35-kilovoltnega daljnovoda od Jesenic do Kranjske Gore

Obnova daljnovoda je potekala na odseku med naseljema Belca in Dovje, v skupni dolžini 2.300 metrov, med stojnima mestoma 108 in 86, poroča zadnja številka poslovnega glasila Elgo.  

Elektro Gorenjska z namenom zagotavljanja kakovostne oskrbe z električno energijo vsako leto na njihovem distribucijskem omrežju izvede več kot 400 večjih ali manjših investicijskih posegov. Enega od njih predstavlja tudi obnova 35-kilovoltnega daljnovoda od Jesenic do Kranjske Gore.  

Omenjeni daljnovod je bil zgrajen leta 1971 in poteka od RTP Ukova do RTP Kranjska Gora. Dolg je 20 kilometrov in služi osnovnemu napajanju področja Zgornjesavske doline.  

Postavili 21 novih poligonalnih drogov  

Obnovitvena dela so se pričela spomladi, ko je Elektro Gorenjska pridobil služnostne pravice. Zatem so se v juliju pričela gradbena dela, v avgustu pa še elektromontažna.  

»Le-ta so bila zaključena v začetku septembra s postavitvijo 21 novih poligonalnih drogov in s ponovnim napenjanjanjem vodnika. Zaradi zagotavljanja poznejšega varnega obratovanja daljnovoda je skupaj z gradbenimi in elektromontažnimi deli potekala tudi sečnja dreves v varovalnem pasu daljnovoda,« je pojasnil mag. Marjan Jerele iz družbe Elektro Gorenjska.

Omenjeni daljnovod je bil ponovno v obratovanju ob koncu septembra, ko je bil z elektroenergetskim inšpektorjem opravljen tudi ustrezen pregled in izdano dovoljenje za varno obratovanje.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.