Obnovljivi viri

Obnovljivi viri na dobri poti do novih rekordov

Najnovejše poročilo Mednarodne agencije za energijo (IEA) kaže, da je svetovna energetska kriza povzročila največje letno povečanje novih zmogljivosti obnovljivih virov energije (nove sončne in vetrne elektrarne) doslej.

Obnovljivi viri na dobri poti do novih rekordov

Ocene IEA kažejo, da se bodo globalne zmogljivosti obnovljivih virov energije (OVE) letos povečale za tretjino, saj vse večji politični zagon, višje cene fosilnih goriv in pomisleki glede energetske varnosti spodbujajo vse večjo izrabo sončne in vetrne energije.
Rast naj bi se nadaljevala tudi prihodnje leto, pri čemer naj bi se skupna globalna zmogljivost obnovljive energije povečala na 4.500 GW, kar je enako skupni izhodni moči Kitajske in ZDA.
Globalne dodane zmogljivosti OVE naj bi se leta 2023 povečale za 107 GW na več kot 440 GW, kar je največje absolutno povečanje doslej. Dinamična širitev poteka na glavnih svetovnih trgih. OVE so v ospredju evropskega odziva na energetsko krizo, kar pospešuje njihovo rast. Novi politični ukrepi prav tako pomagajo spodbuditi znatno povečanje OVE v ZDA in Indiji v naslednjih dveh letih. Kitajska medtem utrjuje svoj vodilni položaj in naj bi v letih 2023 in 2024 predstavljala skoraj 55 odstotkov svetovnega povečanja zmogljivosti OVE.
Hitro širitev novega svetovnega energetskega gospodarstva vodita sonce in veter. Letos naj bi v svetu v elektroenergetske sisteme dodali rekordno količino OVE, in sicer več kot zmogljivost Nemčije in Španije skupaj, je dejal izvršni direktor IEA Fatih Birol. Po njegovih besedah je globalna energetska kriza pokazala, da so OVE ključnega pomena, da oskrba z energijo ni le čistejša, temveč tudi varnejša in cenovno dostopnejša, zaradi česar si vlade prizadevajo za njihovo hitrejšo uvedbo. Toda doseganje večje rasti pomeni obravnavo nekaterih ključnih izzivov. Politike se morajo prilagoditi spreminjajočim se tržnim razmeram, mi pa moramo nadgraditi in razširiti električna omrežja, da zagotovimo, da lahko v celoti izkoristimo ogromen potencial sonca in vetra, je še povedal Faith Birol.

Po novem poročilu IEA bodo dodane sončne elektrarne predstavljale dve tretjini letošnjega povečanja zmogljivosti OVE in naj bi v letu 2024 še naprej rastle. Širitev velikih sončnih elektrarn spremlja rast manjših sistemov. Višje cene električne energije spodbujajo hitrejšo rast sončnih elektrarn na strehah, kar potrošnikom omogoča znižanje računov za energijo.
Hkrati lahko pričakujemo, da se bodo proizvodne zmogljivosti za vse proizvodne segmente sončnih elektrarn do leta 2024 več kot podvojile na 1.000 GW, na čelu s Kitajsko in povečanjem diverzifikacije ponudbe v ZDA, Indiji in Evropi. Na podlagi teh trendov bo leta 2030 v svetu dovolj zmogljivosti sončnih elektrarn, da bo lahko zadovoljili ravni letnega povpraševanja po električni energiji, predvidenem v scenariju IEA za doseganje neto ničelnih emisij do leta 2050.

Po nekaj težkih letih, v katerih je bila rast upočasnjena, se bo povečanje vetrne energije leta 2023 močno povečalo in sicer za skoraj 70 odstotkov na medletni ravni. Hitrejša rast je predvsem posledica dokončanja projektov na Kitajskem, ki so bili preloženi zaradi omejitev zaradi koronavirusa ter zaradi težav v dobavni verigi v Evropi in ZDA. Vendar pa bo nadaljnja rast v letu 2024 odvisna od tega, ali bodo vlade lahko zagotovile večjo politično podporo za reševanje izzivov glede izdajanja dovoljenj in oblikovanja dražb. V nasprotju z dobavno verigo za sončne elektrarne, dobavna veriga vetrnih turbin ne raste dovolj hitro, da bi zadovoljila naraščajoče povpraševanje. To je predvsem posledica naraščajočih cen surovin in izzivov v dobavni verigi, ki zmanjšujejo dobičkonosnost proizvajalcev.

Napoved za povečanje zmogljivosti OVE v Evropi je IEA povečala za 40 odstotkov glede na obdobje pred rusko invazijo na Ukrajino, zaradi česar so številne države spodbudile rabo sončne in vetrne energije, da bi zmanjšale svojo odvisnost od ruskega zemeljskega plina. Rast OVE poganjajo visoke cene električne energije, zaradi katerih so mali strešni fotovoltaični sistemi postali finančno privlačnejši, ter povečana podpora politike na ključnih evropskih trgih, zlasti v Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem.
IEA ocenjuje, da so novo nameščene sončne in vetrne zmogljivosti potrošnikom električne energije v EU v obdobju 2021–2023 prihranile sto milijard evrov, saj so nadomestile dražjo električno energijo iz fosilnih goriv. V skladu z novim poročilom IEA bi bile veleprodajne cene električne energije v Evropi leta 2022 brez dodatnih zmogljivosti OVE višje za osem odstotkov.
Medtem, ko se je konkurenčnost vetrnih in sončnih elektrarn od lani izboljšala, se morajo vladne politike prilagoditi spreminjajočim se tržnim razmeram, zlasti glede dražb obnovljive energije, ki so bile leta 2022 premajhne kar za 16 odstotkov. Poleg tega se morajo politike osredotočiti na pravočasno načrtovanje in naložbe v omrežja, da bi varno in stroškovno učinkovito vključili visoke deleže spremenljivih OVE v elektroenergetske sisteme. Številne države v Evropi, vključno s Španijo, Nemčijo in Irsko namreč predvidevajo, da se bo skupni delež vetrnih in sončnih elektrarn v skupni letni proizvodnji električne energije do leta 2024 povečal za več kot 40 odstotkov. 

Polona Bahun
O avtorju