Energetika

Obračun zemeljskega plina odslej v kilovatnih urah

Od 1. januarja 2017 se poraba zemeljskega plina, izmerjena v standardnih kubičnih metrih, pretvarja v energijske enote - kilovatne ure.
Obračun zemeljskega plina odslej v kilovatnih urah

V skladu z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom se je s 1. januarjem 2017 zaključil obračun zemeljskega plina v kubičnih metrih in pričel obračun zemeljskega plina v kWh.  

Operaterji sistemov zemeljskega plina bodo na plinomerih izmerjene kubične metre plina pretvorili v energijske enote kWh (oziroma MWh) in pri tem upoštevali kurilnost zemeljskega plina v zadnjem mesecu. Poleg zemeljskega plina se bodo od 1. januarja  2017 v energijskih enotah obračunali tudi omrežnina ter vsi prispevki in trošarina.  

Kot je Energetika Ljubljana sporočila že ob koncu leta 2016, bodo kot upravljavec distribucijskega omrežja in dobavitelj zemeljskega plina zahtevani prehod izvedli tako, da bodo za vsa merilna mesta izstavili račun za porabo na dan 31. december 2016.  Z namenom čim bolj učinkovitega in nemotenega prehoda na nov način obračuna porabe zemeljskega plina, kot je zahtevan s strani Agencije za energijo, je omenjena družba ob koncu minulega leta svojim uporabnikom zemeljskega plina poslala tudi obvestila, s katerimi jih je zaprosila, da jim do 31. decembra 2016 sporočijo stanje (odčitke) plinomerov.

Pri preračunu se upošteva zgornja kurilnost  

V skladu z evropsko zakonodajo na področju zemeljskega plina se pri preračunu iz volumskih enot v energijske enote upošteva zgornja kurilnost.  Le to že več let dnevno objavlja operater prenosnega sistema. Trenutno je v slovenskem plinovodnem sistemu zelo homogen plin, kar pa se lahko bistveno spremeni ob uvajanju dodatnih virov v okolici ali doma: terminal utekočinjenega zemeljskega plina v bližini,  zemeljski plin iz Prekmurja ali bioplin.  

Odslej lažja primerjava z ostalimi energenti   

Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun zemeljskega plina v kWh plačevali toliko energije, kolikor jo bodo prejeli. Hkrati bo z novim načinom  lažja primerjava z ostalimi energenti. Slovenija je z uvedbo obračuna v kWh nekoliko počakala in je sedaj še ena zadnjih držav članic EU, ki uvaja ta prehod.  

Tipičen račun bo večji za približno en odstotek  

Ker so bili prispevki do sedaj iz osnovne vrednosti, ki je z uredbami podana v EUR/kWh (ali EUR/GJ), preračunani v EUR/m3 po spodnji kurilnosti, v celotnem plinskem sektorju pa se upošteva zgornja kurilnost zemeljskega plina, se bo ob prehodu na obračun po energijskih enotah, tipičen račun za enodružinsko hišo povečal za približno en odstotek. Za zemeljski plin so bili do sedaj za toliko obračunani nižji prispevki kot pri npr. električni energiji ali daljinskem ogrevanju.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.