Energetika

Obsežni investicijski zalogaji v Energetiki Ljubljana

Družba Energetika Ljubljana je v letu 2017 uresničila investicijski načrt v višini 14.147.931 evrov, kar znaša 80 odstotkov načrtovane vrednosti.
Obsežni investicijski zalogaji v Energetiki Ljubljana

O tega je bilo v družbi Energetika Ljubljana lani 72,7 % investicijskih vlaganj namenjenih za obnove in nadomestitve ter 27,3 % za razvojne projekte, kot je razvidno iz podatkov Letnega poročila 2017.  

Lani so v Energetiki Ljubljana potekale obsežne obnove proizvodnih naprav, večji del v enoti TE-TOL, kjer je bil med drugim opravljen generalni remont turbine 3. Obsežne obnove so potekale tudi na vročevodnem in plinovodnem omrežju na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), kjer so večji del obnov izvajali s sočasnimi gradnjami drugih izvajalcev komunalne infrastrukture ali rekonstrukcije cestišč. Prav sočasne gradnje pa vplivajo na letna odstopanja uresničenih investicij družbe. 

Največja razvojna naložba - nova plinsko parna enota   

Leta 2017 je bil pomemben premik vezan na postavitev plinsko parne enote (PPE-TOL), ki predstavlja največjo razvojno naložbo Energetike Ljubljana doslej. »Z njo bomo nadomestili dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL in s tem zmanjšali uporabo premoga za dobrih 70 odstotkov. Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev, bo ostal v obratovanju ter zagotavljal možnost uporabe različnih primarnih goriv in obnovljivih virov energije v enoti TE-TOL,« pojasnjuje poslovodstvo Energetike Ljubljana. 

Nadalje je poslovodstvo v poročilu za letu 2017 izpostavilo tudi aktivnosti glede javnega poziva Agencije za energijo za vstop v podporno shemo ter aktivnosti glede  razpisa za pridobitev ponudb glavne tehnološke opreme - 1. faza, ki pomeni izbor gospodarskih subjektov, ki jim je priznana usposobljenost oz. izpolnjujejo pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije. 

Lani pričeli tudi z gradnjo plinovodnega omrežja (oskrba z UZP) 

V letu 2017 so prejeli s strani občine Grosuplje Odločbo o podelitvi koncesije in Soglasje za izvajanje tržne distribucije za obdobje do izgradnje distribucijskega sistema in priključitve distribucijskega sistema občine Grosuplje na distribucijski sistem občine Škofljica. Na podlagi tega so, kot je zapisano v omenjenem poročilu, že v septembru 2017 pričeli z gradnjo plinovodnega omrežja in ostalimi aktivnostmi za pričetek oskrbe odjemalcev z utekočinjenim zemeljskim plinom. 

Na podlagi pridobljenih soglasij pristojnih organov so v oktobru 2017 pridruženi družbi GGE Netherlands B.V. zagotovili sredstva v višini 800.000 evrov za povečanje osnovnega kapitala. Z njeno odvisno družbo Resalta sodelujejo pri projektu Pametni sistemi toplotne energije, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je pojasnilo poslovodstvo Energetike Ljubljane.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.