Energetika

Od leta 1979 za petino manjša potreba po ogrevanju stavb

Potrebe po ogrevanju so na Finskem skoraj desetkrat večje kot na Malti.

Od leta 1979 za petino manjša potreba po ogrevanju stavb

Po podatkih evropskega statističnega urada se potreba po ogrevanju stavb sčasoma zmanjšuje. Vrednost stopinjskih ogrevalnih dni se je med letoma 1979 (3.510) in 2022 (2.858) v EU zmanjšala za 19 odstotkov. Z drugimi besedami, je bilo leta 2022 potrebnih le 81 odstotkov potreb po ogrevanju v primerjavi z letom 1979.
Nasprotno pa je bila vrednost kazalnika stopinjskih hladilni dni skoraj štirikrat višja leta 2022 (140) kot leta 1979 (37), kar kaže, da se je potreba po hlajenju (klimatizaciji) v zadnjih desetletjih znatno povečala. 

Stopinjski ogrevalni dnevi se med članicami EU precej razlikujejo. Leta 2022 je Finska zabeležila največ ogrevalnih dni (5.277), v nasprotju z najnižjo vrednostjo na Malti (544). To pomeni, da je bila za stavbo potreba po ogrevanju na Finskem skoraj desetkrat večja kot na Malti. Finski tesno sledijo Švedska (4.919), pred Estonijo (4.118), Latvijo (4.026) in Litvo (3.773).
Leta 2022 so bile članice EU z najmanjšim letnim številom ogrevalnih dni Malta (544), Ciper (696), Portugalska (968), Španija (1.478) in Grčija (1.538).

Polona Bahun
O avtorju