Energetika

Od včeraj v uporabi nove energijske nalepke EU

Najpomembnejša sprememba je ponovna uporaba enostavnejše lestvice A–G.
Od včeraj v uporabi nove energijske nalepke EU

V vseh trgovinah in pri spletnih trgovcih na drobno se je včeraj začela uporabljati popolnoma nova različica splošno priznane energijske nalepke EU. Nove nalepke se bodo sprva uporabljale za štiri kategorije izdelkov; hladilnike in zamrzovalnike, pomivalne stroje, pralne stroje in televizijske sprejemnike (ter druge zunanje monitorje). S 1. septembrom bodo sledile nove nalepke za žarnice in sijalke s fiksnimi svetlobnimi viri, v prihajajočih letih pa tudi za druge izdelke.
Vedno več izdelkov je na stari lestvici namreč dosegalo ocene A+, A++ oziroma A+++, zato je najpomembnejša sprememba ponovna uporaba enostavnejše lestvice A–G. Ta lestvica je strožja in zasnovana tako, da lahko oceno „A“ sprva doseže zelo malo izdelkov, kar omogoča vključitev učinkovitejših izdelkov v prihodnosti. Energijsko najučinkovitejši izdelki, ki so trenutno na trgu, bodo zdaj običajno označeni z „B“, „C“ ali „D“.

Na nalepke bodo vključeni številni novi elementi, vključno s povezavo QR na podatkovno zbirko za celotno EU, ki bo potrošnikom omogočila, da najdejo več podrobnosti o izdelku. Včeraj so začela veljati tudi številna pravila o okoljsko primerni zasnovi, zlasti glede popravljivosti in potrebe po rezervnih delih, ki jih morajo proizvajalci imeti na voljo več let po tem, ko izdelkov ni več na trgu.

Poleg prevrednotenja razreda energijske učinkovitosti posameznega izdelka je drugačna tudi oblika nove nalepke, z jasnejšimi in sodobnejšimi ikonami. Prevrednotene nalepke tako kot prejšnje nalepke prikazujejo več kot le razred energijske učinkovitosti. Za pralni stroj, na primer na kratko prikazujejo število litrov vode na cikel, trajanje cikla in porabo energije, kot je izmerjeno za standardizirani program.

Pomembna sprememba je uvedba kode QR v zgornjem desnem kotu novih nalepk. Z odčitanjem kode QR lahko potrošniki najdejo dodatne informacije o modelu izdelka, kot so: podatki o merah, in posebnih lastnostih ali rezultatih preskusov, odvisno od aparata. Vse aparate na trgu EU je treba registrirati v novo evropsko podatkovno zbirko za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). To bo še olajšalo primerjavo podobnih izdelkov v prihodnosti.

Poleg novih pravil o označevanju z energijskimi nalepkami so začele veljati tudi ustrezne nove uredbe o okoljsko primerni zasnovi. Te so povezane zlasti s posodobljenimi minimalnimi zahtevami glede učinkovitosti in krepitvijo pravic potrošnikov do popravila izdelkov ter podpiranjem krožnega gospodarstva. Proizvajalci ali uvozniki bodo morali poklicnim serviserjem zagotavljati številne bistvene dele (motorje in motorne ščetke, črpalke, blažilnike in vzmeti, pralne bobne in drugo) vsaj sedem do deset let po tem, ko bo na trg EU dana zadnja enota modela. Tudi za končne uporabnike oziroma potrošnike, ki radi sami popravljajo stvari, morajo proizvajalci nekatere rezervne dele imeti na voljo več let po umiku izdelka s trga, in sicer izdelke, kot so vrata ali tečaji in tesnila, ki so primerni za popravila po načelu „sam svoj mojster“. Najdaljši rok dobave za vse te kose je 15 delovnih dni po naročilu.

Evropska komisarka za energijo Kadri Simson je ob tem povedala, da je bila izvirna energijska nalepka zelo uspešna, saj je povprečnemu gospodinjstvu v Evropi prihranila več sto evrov na leto, podjetja pa je spodbudila k naložbam v raziskave in razvoj. Do konca februarja je bilo več kot 90 odstotkov izdelkov označenih z A+, A++ ali A+++. Novi sistem bo jasnejši za potrošnike in bo zagotavljal, da bodo podjetja še naprej uvajala inovacije in ponujala še učinkovitejše izdelke. Prav tako pa energijske nalepke pomagajo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, potrošnikom v EU pri zniževanju računov za energijo.

Dogovor o novih kategorijah za prevrednoteno nalepko je bil sprejet po temeljitem in popolnoma preglednem posvetovalnem postopku s tesnim sodelovanjem deležnikov in držav članic v vseh fazah, pregledom s strani Sveta in Evropskega parlamenta ter ustreznim obveščanjem proizvajalcev in njihovim sodelovanjem. Kot zahteva okvirna uredba, bodo druge skupine izdelkov prevrednotene v prihodnjih letih, vključno s sušilniki, lokalnimi grelniki prostorov, klimatskimi napravami, aparati za kuhanje, prezračevalnimi enotami, profesionalnimi hladilnimi omarami, grelniki prostorov in vode ter kotli na trdno gorivo.
Prehod na prevrednotene nalepke sovpada z začetkom veljavnosti dveh nedavno sprejetih horizontalnih uredb, da se popravi ali pojasni vrsta vprašanj, opredeljenih v zadevnih uredbah o označevanju z energijskimi nalepkami in okoljsko primerni zasnovi, kot sta bili prvotno sprejeti leta 2019.

Polona Bahun
O avtorju