Hidro energija

Odbor DZ za infrastrukturo pozval k pospešitvi izgradnje HE Mokrice

Prejšnji teden je bila v Državnem zboru Republike Slovenije sklicana 53. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Seja je ponovno osvetlila pomembnost umeščanja hidroelektrarn v slovenski prostor, zlasti HE Mokrice, zadnjo v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi.

Odbor DZ za infrastrukturo pozval k pospešitvi izgradnje HE Mokrice

Upanje na čimhitrejšo izgradnjo
Razprava je pokazala na obstoj dveh jasno definiranih polov – zaveznikov in nasprotnikov projekta. Na strani zaveznikov izgradnje HE Mokrice in širše izkoriščanja vodnega potenciala so bili predstavniki vlade, Odbor DZ, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) ter politične stranke z obeh polov, kot so Gibanje Svoboda (GS), Socialni demokrati (SD), Slovenska demokratska stranka (SDS) in Nova Slovenija (NSi). Ti zagovarjajo izkoriščanje vodne energije kot ključnega dela slovenske energetske prihodnosti, predvsem zaradi zanesljivosti, nizkih emisij in potenciala za energetsko samooskrbo. Nasprotniki projekta so predvsem predstavniki Levice in številne nevladne organizacije, kot so Društvo za preučevanje rib Slovenije, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, društvo Savski Gusarji, zavod za ihtiološke in ekološke raziskave Revivo, inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra in skupina Za Savo. Ti opozarjajo na negativne vplive izgradnje hidroelektrarn na ekosisteme in biotsko raznovrstnost.

Sprejeti sklepi
Odbor je na seji sprejel več sklepov, s katerimi so pozvali vlado k pospešitvi postopkov za izgradnjo HE Mokrice in drugih hidroenergetskih projektov: Vlada naj pospeši postopke, ki bodo pripomogli k izgradnji HE Mokrice, in o izvedenih ukrepih poroča Odboru DZ vsake tri mesece, prvič 30. septembra letos. Vlada naj v šestih mesecih predstavi ukrepe za pospešitev umeščanja objektov za izkoriščanje hidroenergetskega potenciala v prostor. Odbor DZ prepoznava nadaljevanje uvajanja hidroenergije v Sloveniji kot javni interes in prispevek k doseganju ciljev energetske in podnebne politike.

HE Mokrice izjemno pomembna za lokalno skupnost
Poslanka Nataša Avšič Bogovič je na svojem Facebook profilu pojasnila pomen seje in izpostavila nekaj ključnih točk: Poudarila je pomen HE Mokrice za lokalno skupnost, ki vključuje protipoplavno zaščito, prometno varnost in druge infrastrukturne projekte, kot so izgradnja obvoznice Brežice, novi most čez Savo in ureditev kolesarskih povezav. Omenila je tudi ukrepe za ohranjanje narave, kot so prehodi za vodne organizme, drstišča in ureditev nadomestnih habitatov. Izpostavila je potrebo po prehodu v nizkoogljično družbo in zagotavljanje konkurenčnih cen energije za gospodinjstva in gospodarstvo. Podporniki projekta so izpostavili pomen hidroelektrarn kot zelenih virov energije. Boštjan Pišotek iz družbe HESS (Hidroelektrarne na Spodnji Savi) je poudaril, da hidroelektrarne predstavljajo zanesljiv zeleni vir električne energije, ki prispeva k energetski samooskrbi Slovenije. Dejal je, da družba HESS izvaja redne monitoringe in do zdaj noben monitoring ni pokazal izumrtja katere koli vrste v sami reki. Pišotek je prav tako izpostavil, da hidroelektrarne zadovoljujejo vedno večje potrebe po električni energiji in jih označil kot ključen vir za razvoj OVE, predvsem zaradi njihove fleksibilnosti in možnosti hranjenja električne energije.

HE Mokrice je potrebno izpeljati
Seja je pokazala na kompleksnost in nujnost uravnoteženja interesov med razvojem obnovljivih virov energije in ohranjanjem narave. Medtem ko so sklepi Odbora DZ za infrastrukturo usmerjeni k pospešitvi postopkov za izgradnjo HE Mokrice, ostaja ključnega pomena, da se pri tem upoštevajo tudi okoljski vidiki in mnenja vseh deležnikov. Izgradnja HE Mokrice predstavlja pomemben korak v smeri energetske samooskrbe in prehoda v nizkoogljično družbo, vendar mora biti izvedena na način, ki bo minimalno škodljiv za okolje.

Mare Bačnar
O avtorju