Omrežja

Odjem električne energije iz prenosnega omrežja lani manjši

Slovenski odjemalci električne energije so lani iz prenosnega omrežja prevzeli nekaj manj kot 12,3 TWh električne energije, kar je bilo za 3,6 odstotka manj kot leto prej.

Odjem električne energije iz prenosnega omrežja lani manjši

Iz podatkov o prevzemu električne energije iz prenosnega omrežja v letu 2022 sicer ni mogoče točno razbrati, kaj je bil poglavitni razlog manjšemu odjemu, glede na razmere na energetskem trgu pa je vendarle mogoče sklepati, da so pri tem pomembno vlogo igrale tudi visoke cene energentov. Deloma pa se verjetno že poznajo tudi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in naraščanje števila naprav za samooskrbo. Po posameznih spremljanih skupinah se je tako lani najbolj zmanjšal odjem neposrednih odjemalcev, še zlasti tovarne Talum, ki so skupaj v letu 2022 iz prenosnega omrežja prevzeli milijardo 225,5 milijona kilovatnih ur oziroma kar za 13,9 odstotka manj električne energije kot leto prej in skoraj za tretjino manj, kot so sprva napovedali z elektroenergetsko bilanco.
V primerjavi z letom 2021 je bil lani manjši tudi odjem petih distribucijskih podjetij, ki so skupaj iz prenosnega omrežja prevzela 10 milijard 696,3 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za dva odstotka manj kot leto prej. Odstopanja od prvotnih bilančnih napovedi so bila v tej skupini precej manjša, saj so dejanski rezultati za napovedanimi zaostali le za 1,1 odstotka. K zmanjšanju celoletnega odjema pa je s prevzetimi 340,8 milijona kilovatnih ur svoje prispevala tudi ČHE Avče, ki je za potrebe črpanja lani prevzela za 11,4 odstotka manj električne energije kot leto prej. Zanimivi so tudi podatki o oddaji električne energije po energetskih stebrih, pri čemer so elektrarne iz skupine HSE lani v prenosno omrežje oddale 5 milijard 149 milijonov kilovatnih ur (za 26,4 odstotka manj kot leto prej), elektrarne iz skupine GEN pa 3 milijarde 121,5 milijona kilovatnih ur (za 7,4 odstotka manj kot leto prej).

Brane Janjič
O avtorju