Energetika

Odjem električne energije še vedno daleč pod običajnimi ravnmi

Odjem električne energije v državah članicah EU je bil tudi junija precej pod vrednostmi iz prejšnjih let, in sicer za 7,6 odstotka manjši kot najmanjši v zadnjih petih letih.
Odjem električne energije še vedno daleč pod običajnimi ravnmi
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat se sicer odjem električne energije v EU po izrazitem aprilskem padcu kot posledice uvajanja protikriznih ukrepov in zapiranja gospodarstva ter drugih dejavnosti postopoma zvišuje, je pa še vedno opazen precejšen padec v državah, kjer turizem predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost. Tako je bil junijski odjem električne energije v Grčiji, Španiji, Hrvaški, na Cipru, Poljskem in Sloveniji še vedno za več kot deset odstotkov manjši od primerljivega najnižjega v zadnjih nekaj letih., v sedmih državah članicah – Na Danskem, v Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, Avstriji, na Portugalskem in Finskem je bil nižji za pet do deset odstotkov. V osmih članicah – Belgiji, Bolgariji, na Češkem, v Franciji, Na Madžarskem, na Nizozemskem, v Romuniji in na Slovaškem je bil odjem manjši do pet odstotkov. V Litvi in Latviji so zabeležili približno enak odjem kot je bil junijski najnižji, štiri države – Estonija, Irska, Malta in Švedska, pa se lahko pohvalijo celo z večjim junijskim odjemom od najnižjega zabeleženega v zadnjih petih letih.
Podatki Eurostatata še kažejo, da se je odjem električne energije na ravni EU po uvedbi protikoronskih ukrepov v marcu, ko je bil manjši za 4,3 odstotka,  najbolj zmanjšal po zaostritvi ukrepov v aprilu, in sicer za 11,8 odstotka, maja je bil manjši za 10,5 odstotka in junija za omenjenih 7,6 odstotka.
Brane Janjič
O avtorju