Omrežja

Odjem iz prenosnega omrežja tudi marca manjši

Slovenski odjemalci so marca iz prenosnega omrežja prevzeli nekaj več kot 944 milijonov kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za dobrih 9 odstotkov manj kot marca lani in tudi za 7,5 odstotka manj, kot je bilo napovedano z elektroenergetsko bilanco.

Odjem iz prenosnega omrežja tudi marca manjši

Negativen trend glede odjema električne energije iz prenosnega omrežja, ki ga je bilo zazanati že februarja, se je nadaljeval tudi marca, saj je bilo tretji letošnji mesec iz prenosnega omrežja prevzetih le 944,3 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 9,1 odstotka manj kot marca lani in tudi za 7,5 odstotka manj kot je bilo napovedano z letošnjo elektroenergetsko bilanco. Tudi tokrat so bila največja odstopanja zaznana pri neposrednih odjemalcih, ki so skupaj marca iz prenosnega omrežja prevzeli 79,4 milijona kilovatnih ur električne energije in tako za lanskimi primerjalnimi rezultati zaostali za 15,6 odstotka. Dejanski odjem je bil za skoraj 12 odstotkov manjši tudi od prvotnih bilančnih napovedih, kar kaže na precej nerealne ocene porabe posameznih deležnikov. Na drugi strani je bil marca manjši od sprva napovedanega tudi odjem distribucijskih podjetij, ki so iz prenosnega omrežja prevzela 840,7 milijona kilovatnih ur ali za 7,4 odstotka manj kot marca lani. Za tretjino manjši od lanskega pa je bil marca tudi odjem ČHE Avče, ki je za potrebe črpanja tretji letošnji mesec prevzela le 24,2 milijona kilovatnih ur električne energije.

In kaj kažejo podatki za prvo tromesečje? Slika je precej podobna, saj je bilo v prvih treh letošnjih mesecih iz prenosnega omrežja prevzetih 3 milijarde 60,8 milijona kilovatnih ur električne energije ali za 3,7 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju in tudi za 2,4 odstotka manj od prvotnih bilančnih pričakovanj. Odjem neposrednih odjemalcev je bil manjši za 11,3 odstotka in je znašal 213,9 milijona kilovatnih ur, distribucijska podjetja so skupaj prevzela 2 milijardi 757,8 milijona kilovatnih ur ali za 2,9 odstotka manj. Odjem ČHE Avče pa je v navedenem obdobju dosegel 89,1 milijona kilovatnih ur, kar je bilo za 10,2 odstotka manj kot lani.

 

Brane Janjič
O avtorju