Energetika

Odjem neposrednih odjemalcev po daljšem času navzgor

Neposredni odjemalci so iz prenosnega omrežja aprila prevzeli 82,5 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za dobrih 19 odstotkov več kot v istem času lani. Skupni odjem iz prenosnega omrežja pa se še naprej zmanjšuje, saj so odjemalci aprila skupaj prevzeli 834,2 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 4,7 odstotka manj kot aprila lani.

Odjem neposrednih odjemalcev po daljšem času navzgor

Potem, ko je že nekaj časa bilo zaznati zmanjšano povpraševanje po električni energiji iz prenosnega omrežja, kjer je bil še zlasti opazen pad odjema neposrednih odjemalcev po opustitvi elektrolize v Talumu, se je ta aprila popravil. Tako so četrti letošnji mesec neposredni odjemalci iz prenosnega omrežja prevzeli 82,5 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 19,1 odstotka več kot aprila lani in tudi za 0,6 odstotka več kot je bilo sprva napovedano z elektroenergetsko bilanco. Aprila pa je bilo še naprej zaznati tudi zmanjšano povpraševanje distribucijskih podjetij, ki so s skupno prevzetimi 713,2 milijona kilovatnih ur električne energije za lanskimi primerjalnimi rezultati zaostala za kar 7,6 odstotka, dejansko dosežen odjem pa je bil tudi za 9,6 odstotka manjši od prvotnih bilančnih pričakovanj.

Tudi drugače prvi letošnji meseci ne kažejo na rast povpraševanja, saj so slovenski odjemalci v prvih štirih letošnjih mesecih iz prenosnega omrežja prevzeli 3 milijarde 895,1 milijona kilovatnih ur ali za 3,9 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Od tega je odjem distribucijskih podjetij znašal 3 milijarde 471 milijonov kilovatnih ur (za 3,9 odstotka manj kot lani), neposredni odjemalci pa so v navedenem obdobju prevzeli 296,4 milijona kilovatnih ur (za 4,5 odstotka manj kot lani).

Brane Janjič
O avtorju