Energetika

Odkupov delnic manjšinskih delničarjev ne bo

Zaradi majhnega izkazanega interesa za prodajo delnic s strani manjšinskih delničarjev elektrodistribucijskih podjetij pod pogoji, ki bi bili za SDH sprejemljivi, se je ta odločil, da ne izvede nobenih odkupov delnic.

Odkupov delnic manjšinskih delničarjev ne bo

Slovenski državni holding (SDH) je v skladu z veljavnim Letnim načrtom upravljanja naložb v letu 2023 izvedel več upravljavskih dejanj v povezavi z elektrodistribucijskimi podjetij, s ciljem preučitve možnosti lastniške in organizacijske optimizacije modela dejavnosti elektrodistribucije.
Na podlagi javno objavljenih podatkov elektrodistribucijskih podjetij je pridobil neodvisne ocene vrednosti vseh petih distribucij, za namen preučitve možnosti odkupa delnic manjšinskih lastnikov.
Po pridobitvi vrednostnih podlag za odločanje o pogojih odkupa se je SDH sestal s predstavniki večjih manjšinskih delničarjev elektrodistribucijskih podjetij in 21. novembra na svoji spletni strani objavil vabilo k oddaji nezavezujočih izkazov interesa za prodajo teh delnic. Na vabilo se je odzvalo več kot 350 manjšinskih delničarjev vseh petih distribucij.

Ker je le majhno število delničarjev izrazilo interes za prodajo svojih delnic pod cenovnimi in drugimi pogoji, ki bi bili sprejemljivi za SDH, je ta sprejel odločitev, da v tem trenutku ne izvede nobenega odkupa delnic, ker s takšnimi nakupi ne bi mogel doseči načrtovanih upravljavskih ciljev.
SDH bo v okviru upravljavskih aktivnosti v letu 2024 preučil in po presoji izvedel druge morebitne razpoložljive ukrepe za optimizacijo izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije.

Polona Bahun
O avtorju