Okolje

OECD pozdravlja spremembe zakonodaje

Kot so sporočili z Ministrstva za finance, je OECD izrazil podporo spremembam Zakona o upravljanju kapitalskih naložb države.
OECD pozdravlja spremembe zakonodaje

Državni sekretar na Ministrstvu za finance dr. Dejan Krušec in sekretarka v kabinetu ministra za finance Varja Holec, sta se 27. marca 2012 v Parizu udeležila zasedanja Delovne skupine za podjetja v državni lasti in privatizacijo (WPSOPP) pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).  

Na omenjenem zasedanju sta predstavnika Ministrstva za finance predstavila glavne razloge za novelo Zakona o upravljanju kapitalskih naložb države (ZUKN) ter v podrobni obrazložitvi sprememb zakona člane delovne skupine seznanila z novimi rešitvami, ki jih prinaša omenjena novela ter bodoča zakonodaja s tega področja.  

Direktor in predsedujoči delovne skupine je po predstavitvi novele zakona pozdravil spremembe zakonodaje, saj je očitno, da gredo spremembe v smeri izboljšanja ureditve področja kapitalskih naložb države in izrazil podporo oblikovanju bodoče celovite rešitve. Na zasedanju je bilo tudi dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance redno poročalo OECD o vseh vmesnih korakih priprave in noveliranja bodoče zakonodaje, pri čemer je OECD pripravljena nuditi tudi vso potrebno podporo in svetovanje.  

Ministrstvo za finance želi ob tem opozoriti tudi na dejstvo, da pri spremembah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, OECD ni ugotovil nikakršnih kršitev svojih smernic, kot se je to zatrjevalo v javnosti. (mj)