Okolje

Ogljična prilagoditev na mejah

Evropska komisija je sprejela pravila, ki urejajo izvajanje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah v prehodnem obdobju, ki se bo začelo 1. oktobra letos in trajalo do konca leta 2025.

Ogljična prilagoditev na mejah
Že se razvijajo namenska IT orodja za pomoč uvoznikom pri pripravi emisijskih izračunov in poročanju le teh.

V prehodni fazi izvajanja mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah bodo morali trgovci poročati o emisijah, vključenih v njihovem blagu, pri čemer jim ne bo treba plačati finančnega nadomestila. To bo zagotovilo dovolj časa, da se podjetja pripravijo, hkrati pa bo do leta 2026 mogoče izpopolniti dokončno metodologijo. Danes objavljena posebna izvedbena uredba podrobno določa prehodne obveznosti poročanja za uvoznike blaga v EU ter prehodno metodologijo za izračun vgrajenih emisij, sproščenih med proizvodnim procesom.

Z namenom pomagati uvoznikom in proizvajalcem iz tretjih držav, je Komisija danes objavila tudi smernice za evropske uvoznike in obrate zunaj Evropske unije o izvajanju novih pravil v praksi. Ob enem pa se trenutno razvijajo tudi namenska IT orodja za pomoč uvoznikom pri pripravi izračunov in poročanju o njih, ter gradivo za usposabljanje, spletni seminarji in vaje za podporo podjetjem, ko se bo prehodni mehanizem začel izvajati. Uvozniki bodo morali od 1. oktobra letos zbirati podatke za četrto četrtletje, prvo poročilo pa bodo morali predložiti do 31. januarja prihodnje leto.

Mare Bačnar
O avtorju