Energetika

Pametna omrežja ključna za energetski razvoj!

To je bil eden od bistvenih poudarkov na današnji prvi konferenci Tehnolološke platforme za pametna omrežja na GZS.
Pametna omrežja ključna za energetski razvoj!

Na tem strokovnem srečanju, ki sta ga partnersko podprla Gospodarska zbornica Slovenije in Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED, so spregovorili o viziji razvoja elektroenergetskih omrežij in poslovnih priložnosti za slovensko industrijo.

Udeležence so uvodoma pozdravili dr. Janez Potočnik (z nagovorom iz Bruslja), predsednik GZS Samo Hribar, mag. Krešimir Bakič, predstavnik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED in prof. dr. Igor Papič, predstavnik Tehnološke platforme za pametna omrežja.

Tudi tokrat je bilo poudarjeno, da so pametna omrežja, kot eno ključnih razvojnih vprašanj energetike, v tem trenutku učinkovit odgovor glede na čedalje večje število razpršenih proizvodnih virov, hkrati pa pomenijo tudi priložnost za odjemalce, da bi se dejavno vključili v upravljanje s porabo električne energije.

Po besedah mag. Krešimirja Bakiča se za slovensko elektroenergetsko stroko, znanost in gospodarstvo odpirajo velike možnosti in priložnosti, ki jih nikakor ne bi smeli zamuditi. »Slovenija potrebuje dober tekmovalni program in dobro organizirano okolje za inovacije. Danes ni svetovnega politika, ki v svojih govorih in programih ne bi dal pomembne teže zelenim tehnologijam in pametnim omrežjem, zavedajoč se gospodarskih in socialnih koristi.«

Uporabniki bodo imeli pomembnejšo vlogo

Kot pojasnjuje prof. dr. Igor Papič, bo tradicionalno elektroenergetsko omrežje, za katerega so značilne velike proizvodne enote, centralno vodenje in relativno pasivna vloga odjemalcev, prešlo v aktivno omrežje, ki bo poleg centralne proizvodnje vključevalo veliko število majhnih proizvodnih enot - razpršene vire.

Aktivna omrežja pomenijo predvsem, da bodo imeli uporabniki pomembnejšo vlogo, aktivno bodo prilagajali svojo porabo razmeram v omrežju in kot lastniki malih proizvodnih enot nastopali na trgu kot ponudniki električne energije. Ob tem dr. Papič opozarja, da  Slovenija brez vpeljave konceptov aktivnega omrežja ne bo dosegla sprejetih ciljev glede dviga deleža obnovljivih virov energije (OVE), energetske učinkovitosti in zmanjšanja izpustov.  

Vizija evropske tehnološke platforme SmartGrids se je v Sloveniji začela uresničevati prek nacionalne Tehnološke platforme za elektroenergetska omrežja, ki se je po štirih letih delovanja preoblikovala v profesionalno združenje. Med glavnimi cilji platforme so pospešitev vlaganj v znanje in tehnološki razvoj, krepitev konkurenčne sposobnosti slovenske industrije na področju aktivnih omrežij, vpeljava razvitih konceptov aktivnih omrežij v slovensko elektroenergetsko omrežje, ne nazadnje pa tudi učinkovitejša komunikacija s pristojnimi ministrstvi, gospodarsko zbornico in drugimi subjekti.

KC-SURE za koncepte aktivnega omrežja   

Lani je bil za sofinanciranje (prek deset milijonov evrov) izbran Kompetenčni center - Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije (KC-SURE). Ta program sestavljajo štirje projekti, in sicer rešitve aktivnega elektroenergetskega omrežja, komponente elektroenergetskega omrežja, adaptivni, energetsko učinkoviti aparati in sistemi za dom in energijsko učinkoviti pogonski pretvorniki.

Glavni namen Kompetenčnega centra je zgraditi koncepte aktivnega omrežja, ki bodo temeljili na novih tehnologijah in bodo testirani v elektroenergetskem omrežju. Natančno vrednotenje novih konceptov v realnih razmerah bo industrijskim partnerjem omogočilo testiranje in dokončno specifikacijo razvitih rešitev.

V okviru tega projekta bo izvedenih več demonstracijskih rešitev aktivnega distribucijskega omrežja, ki bodo omogočali nemoteno vključevanje razpršenih virov in sistemsko učinkovito rabo električne energije s sočasnim upoštevanjem proizvodnje, prenosa in končnih uporabnikov.

Sicer pa je bilo tudi na tem strokovnem srečanju slišati, da je pred udeleženci, ki naj bi sodelovali pri projektu uvajanja pametnih omrežij, še veliko odprtih vprašanj, povezanih tako z zakonodajo in ustrezno razmejitvijo pristojnosti, kakor tudi z ocenitvijo dejanskih učinkov uvedbe naprednih elektroenergetskih omrežij. (mj)