Jedrska energija

Pestra razprava o jedrski varnosti

Sestanek delovne skupine HERCA WGE prvič v Sloveniji.

Pestra razprava o jedrski varnosti

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je v sredo in četrtek, 19. in 20. oktobra 2022, gostila 24. sestanek delovne skupine za pripravljenost na izredne dogodke (angleško Working Group on Emergencies - WGE), ki deluje v okviru Združenja direktorjev upravnih organov s področja varstva pred sevanji (angleško Heads of European Radiological Protection Competent Authorities - HERCA). Sestanek se je začel s predstavitvijo dela, ki ga na tem področju uspešno pokriva Slovenija in URSJV. Interaktivno smo predstavili Center za pripravljenost na izredne dogodke in njegovo vlogo v primeru aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ugotovitve ponovne pregledovalne misije EPREV, ki je v Sloveniji potekala v začetku meseca oktobra ter vajo s področja kibernetske varnosti KIVA2022, ki je bila prepoznana kot dobra praksa v svetovnem merilu. Nato se je sestanek posvetil aktualni situaciji v Ukrajini, kar je bila osrednja tema prvega dne. Predstavniki Ukrajine so opisali težave, s katerimi se soočajo v teh negotovih časih, o svojem delu pa so poleg delovne skupine HERCA WGE poročale tudi druge mednarodne organizacije, Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna Agencija za jedrsko energijo in Evropska komisija. V luči dogodkov v Ukrajini se je razvila tudi razprava o pomenu obveščanja javnosti in medsebojni izmenjavi dobrih praks na tem področju. Zadnji del sestanka je bil posvečen rednemu delu skupine. Predstavili so izvajanje evropske direktive o standardih varstva pred sevanji (angleško Basic Safety Standards Directive – BSS) ter izdajanje skupnega dokumenta z osnovnimi podatki na področju organiziranosti sistema pripravljenosti na izredne dogodke v posameznih državah članicah (angleško Country Fact Sheets).

Drugi dan so predstavili projekt Evropske komisije o implementaciji zahtev na področju pripravljenosti na izredne dogodke v državah članicah in sosednjih državah, svoje aktivnosti v povezavi s stanjem v Ukrajini pa je predstavila tudi Zveza zahodnoevropskih uprav za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulator Association – WENRA). Po uvodnih predstavitvah so udeleženci delovne skupine razpravljali o pomenu usklajenega odziva med sosednjimi državami (tako imenovani HERCA-WENRA pristop), o akcijskem načrtu HERCA WGE za prihodnje štiri letno obdobje ter drugih prihajajočih aktivnostih. Ob zaključku sestanka so bili tuji strokovnjaki navdušeni nad aktivnim in inovativnim delovanjem URSJV.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.