Energetika

PIES 2017: Odločitve sprejemati hitreje!

V Portorožu je pred dnevi potekalo že 10. strokovno posvetovanje informatikov energetike Slovenije (PIES).
PIES 2017: Odločitve sprejemati hitreje!

Letošnje posvetovanje o informatiki v energetiki Slovenije, ki ga je pripravilo Društvo informatikov energetike Slovenije, je potekalo 23. in 24. novembra v Kongresnem centru Portus v Portorožu. 

Tako kot že vrsta prejšnjih posvetov je bil tudi PIES 2017 strokovno zelo zanimiv, saj je potekal v znamenju aktualnih izzivov, kot sta še zlasti BigData in prediktivna analitika. Gre za področje, ki predstavlja velike potenciale za izboljšave v poslovanju energetskih podjetij, v energetskih podjetjih pa je še precej neizkoriščenih rezerv, kar je bilo eno od sporočil letošnjega posvetovanja informatikov energetike Slovenije. 

V sekciji Poslovna informatika so predstavilil logistiko in mobilne aplikacije. V sekcijah Procesna informatika, IoT in Pametna omrežja pa je bilo govora o upravljanju s sredstvi (asset management), centrih vodenja, integracijah centrov vodenja in ostalih sistemov z informacijskim sistemom in zalednimi sistemi ter o verigi podatkovnih blokov (Block Chain).  

Kot je na posvetovanju poudarila Elena Boškov Kovač iz avstrijske družbe Blueprint Energy Solutions, sta v evropskih distribucijskih podjetjih trenutno stanje v družbah in vizija, kje bi morali biti, vsako leto v večjem razkoraku. »Pred desetletjem je lahko podjetje razmišljalo, kaj si želi, naredilo nek manjši model in svoje želje najprej preizkusilo. Vse to je lahko trajalo nekaj let. Danes to ni več mogoče, odločitve je treba sprejemati veliko hitreje,« je dejala Elena Boškov Kovač. Med drugim je omenila tudi, da strokovnjaki ocenjujejo, da naj bi do leta 2025 v evropska energetska omrežja vložili okoli 60 milijard evrov. 

Sicer pa so se tudi na letošnjem posvetovanju PIES pogovarjali o tematiki uvajanja »Advance Distribution Management System« v distribucijska podjetja. Po besedah mag. Andreja Souventa z EIMV se elektrodistribucijska omrežja soočajo s številnimi izzivi, ki so posledica na eni strani masovne integracije razpršenih virov, na drugi strani pa spremembe v rabi energije, predvsem zaradi elektrifikacije ogrevanja (toplotne črpalke), elektrifikacije prometa z osebnimi vozili ter transformacije temeljnega koncepta delovanja elektroenergetskega sistema (iz vodenja proizvodnje, glede na predviden odjem, v vodenje odjema glede na razpoložljivo proizvodnjo). 

»Zagotavljanje visokega nivoja kakovosti oskrbe z električno energijo v teh spremenjenih razmerah ter podpora novim storitvam predstavlja za operaterje omrežij velik izziv, tako s tehničnega, kadrovskega in seveda finančnega vidika. Potrebne so velike investicije tako v primarno, kot v sekundarno opremo ter v informatizacijo praktično vseh procesov. Ključnega pomena je tudi nadgradnja informacijske podpore obratovanju omrežja, ki je bila sedaj predvsem v domeni SCADA sistemov, v smislu uvajanja ADMS sistemov, ki informacijsko podprejo poleg obratovanja tudi številne druge procese, potrebne za uspešno upravljanje, razvoj ter vzdrževanje distribucijskega omrežja. Uvajanje ADMS v podjetje je zahteven projekt, ki mora biti skrbno načrtovan in voden,« je poudaril mag. Souvent.