Energetika

Plinski blok PB7 tik pred strokovnim tehničnim pregledom

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor naj bi pregled, ki je del postopka za izdajo uporabnega dovoljenja, opravili 1. aprila.
Plinski blok PB7 tik pred strokovnim tehničnim pregledom
Na delovišču plinskega bloka 7 v termoelektrarni Brestanica je v zadnjih mesecih še posebej živahno, saj potekajo različna testiranja in preizkusi vgrajene opreme in sistemov ter urejajo še zadnje podrobnosti, da bo nov plinski blok nared za strokovni tehnični pregled. Tako so se že vse od uspešne sinhronizacije PB7 z omrežjem, ki je bila konec letošnjega januarja, nadaljevala vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka ter obremenilni in funkcionalni testi. 3. februarja je bilo nato izvedeno še prvo obratovanje plinskega bloka na tekoče gorivo. Temu je sledila še izvedba testiranj plinskega bloka za potrebe kontrole okoljskih parametrov (emisije dimnih plinov), izkoristka in vibracij, kakor tudi izvedba testiranj pri nizkih temperaturah in nekaterih zahtevnejših testov operabilnosti, ki so se začela v marcu.
Poleg navedenih preizkušanj so v vmesnem času potekala tudi druga dela povezana s projektom PB7, in sicer prezračevanje elektro in baterijskega prostora, dokončanje strelovodne zaščite turbinske zgradbe, izdelava protihrupnega ohišja dimnika PB7, urejanje okolice ter odprava drugih manjših pomanjkljivosti. 
Interni strokovni tehnični pregled, v okviru katerega je 22. februarja desetčlanska komisija podrobno pregledala predano dokumentacijo in stanje na objektih in tehnoloških sistemih, je pokazal, da je stanje na področju predane dokumentacije in izvedenih del ustrezno, tako da se lahko nadaljuje s testiranji in preizkusi skladno s terminskim planom in pripravi vse potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja. Tehnični pregled s strani Ministrstva za okolje, ki je izdalo gradbeno dovoljenje, je predviden 1. aprila, nato bo sledilo še poskusno obratovanje in pridobitev uporabnega dovoljenja ter predaja novega plinskega agregata v uporabo, s čimer bo ta projekt tudi uradno zaključen.
Spomnimo. TE Brestanica je soglasje za nadaljevanje projekta zamenjave plinskih blokov 1-3 oziroma postavitev PB7 s strani ustanovitelja, družbe GEN energija, dobila V drugi polovici novembra 2018. V naslednjem letu je potekala priprava in objava javnih naročil za tri glavne sklope opreme in del, v poletnih mesecih leta 2019 pa so v Brestanici začeli tudi z gradbenimi deli, ki so potekala v skladu z načrtom. Epidemija je sicer prvotne delovne načrte nato nekoliko zamaknila, a so po sprostitvi ukrepov z deli in montažo vse potrebne opreme pohiteli in ključna dela konec minulega leta tudi uspešno zaključili. Kot rečeno, je konec januarja letos bila uspešno izvedena tudi prva sinhronizacija z omrežjem in se je nato začelo testiranje in preizkušanje vgrajene opreme. Ocenjena investicijska vrednost projekta sicer znaša dobrih 26 milijonov evrov.
Brane Janjič
O avtorju