Energetika

Podeljene nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je prejšnji teden potekala 52. podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije.

Podeljene nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Nagrade so podeljevali za leto 2022, komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča v sestavi prof. dr. Miloš Pantoš, prof. dr. Danjel Vončina, doc. dr. Miloš Beković, prof. dr. Aleš Hace, dr. Boris Žitnik in prof. dr. Maks Babuder., pa je letos podelila eno nagrado za doktorsko disertacijo in dve nagradi za pridobitev naslova magistra. Nagrade je podelil predsednik sponzorja slovenskega združenja CIGRE-CIRED, gospod mag. Marko Hrast. Nagrado za doktorsko disertacijo je prejel dr. Tadej Škrjanc (mentor: doc. dr. Urban Rudež) s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo "Prilagodljivo decentralizirano podfrekvenčno razbremenjevanje v elektroenergetskih sistemih".

Vključno z letom 2021 so bile podeljene 303 nagrade - od tega 169 nagrajencem iz ljubljanske, 70 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za: 59 doktoratov znanosti, 90 magistrskih del (znanstveni magisterij), 15 magistrskih del po bolonjskem programu in 139 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Vsakoletna podelitev Bedjaničevih nagrad, ki jo izmenjujoče organizirata Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod sponzorstvom slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, s tem ne ohranja samo lik prof. dr. Vratislava Bedjaniča, ampak tudi mnogih drugih učiteljev in mentorjev, ki vsakoletno popeljejo nove generacije v perspektivne gospodarske panoge.

Mare Bačnar
O avtorju