Okolje

Podpisana zaveza k podnebni nevtralnosti v Kranju

V Mestni občini Kranj so pretekli teden stopili korak naprej v smeri trajnostnega razvoja in se pridružili Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, ki jo je Evropska komisija določila do leta 2030. 

Podpisana zaveza k podnebni nevtralnosti v Kranju

Mesto Kranj, eno od 112 evropskih mest, izbranih za sodelovanje v Misiji 100, se zavezuje k ukrepom, ki bodo pripomogli k zmanjšanju izpustov ekvivalenta CO2 za 113.263 ton do leta 2030 v primerjavi z letom 2018. Na čelu tega prizadevanja sta Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, ter prof. dr. Marko Topič, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Ključni korak v pripravah na pridružitev Misiji 100 je bila izdelava podnebne pogodbe, ki vključuje opredeljene ukrepe, načine in finančna sredstva za doseganje podnebne nevtralnosti v mestu Kranj do leta 2030. Z natančno določenimi cilji bo Kranj postal zgled trajnostnega razvoja in zmanjševanja vpliva na podnebne spremembe.

Vključevanje vseh deležnikov za trajnostno prihodnost
Pomemben del priprav na podnebno pogodbo je bilo vključevanje vseh deležnikov v proces odločanja. Mestna občina Kranj je izvedla anketo med občani, kjer so ti izrazili svoj pogled na trenutno stanje in razvoj mesta. Prav tako so bili v proces vključeni ključni deležniki in interesne skupine, kot so predstavniki javnih zavodov, lokalnega gospodarstva, prometa, energetike, upravljanja z gozdovi, IKT strokovnjaki, akademiki, predstavniki zdravstva, kmetijskih in gozdarskih institucij ter lokalnih in regijskih agencij.

Kranjska podjetja aktivna pri trajnostnih rešitvah
Sodelovanje z več kranjskimi podjetji je prineslo poglobljene intervjuje, v katerih so podjetja predstavila svoje ideje za prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. S temi prizadevanji bo Kranj postal ne le podnebno nevtralno mesto, temveč tudi okolje, kjer lokalna podjetja prevzemajo odgovornost za trajnostno prihodnost. S podpisom zaveze so v Kranju stopili na pot trajnostnega razvoja in se zavezali k soustvarjanju boljše prihodnosti za vse občane. Združeni bodo delovali kot zgled trajnostnega mesta v okviru Misije 100, ki si prizadeva za podnebno nevtralnost do leta 2030 in pametno, trajnostno prihodnost.

Mare Bačnar
O avtorju