Jedrska energija

Podpora nadzornega sveta izgradnji JEK 2

Nadzorni svet GEN energije izrazil podporo pri zagotavljanju jedrske varnosti in pri nadaljnjih aktivnostih projekta JEK 2.
Podpora nadzornega sveta izgradnji JEK 2
Nadzorni svet družbe GEN energija se je na svoji peti redni seji 24. oktobra seznanil s potekom remonta v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Nadzorni svet je izrazil podporo poslovodstvu pri izvajanju lastniške vloge družbe GEN energija v NEK, ki je potrebna za zagotavljanje predpogojev za varno dolgoročno obratovanje NEK. Na seji je nadzorni svet obravnaval tudi tekoče poslovne rezultate družbe in skupine ter se seznanil z informacijami o stanju pripravljalnih aktivnosti, potrebnih za odločitev glede gradnje drugega bloka (JEK 2), pri čemer je nadzorni svet družbe izrazil podporo GEN energiji pri nadaljevanju teh aktivnosti. (vh)
Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.