Energetika

Pogodba glede PPE-TOL predvidoma do konca leta

V Energetiki Ljubljana je glede projekta PPE-TOL v teku podrobnejši pregled prejetih tehničnih ponudb in nadaljevanje konkurenčnega dialoga.
Pogodba glede PPE-TOL predvidoma do konca leta

Omenjeni postopek naj bi se zaključil do konca tega leta, in sicer s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom za dobavo glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote v enoti TE-TOL.

Za to enoto so v poletnih mesecih, kot pojasnjuje Energetika Ljubljana, v povezavi z razpisno dokumentacijo za oddajo prvih tehničnih ponudb potekale predvsem komunikacijske aktivnosti z obema kvalificiranima kandidatoma. To so bila predvsem vprašanja in odgovori glede razpisne dokumentacije, njeno dopolnjevanje in tudi ogled lokacije gradbišča. Do roka, to je do 27. avgusta, sta svojo prvo tehnično ponudbo oddala oba kandidata.

Kot smo že pisali, bo dve najstarejši premogovni enoti nadomestila nova, plinsko-parna enota (PPE-TOL). Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev, bo ostal v obratovanju ter zagotavljal razpršenost primarnih goriv in uporabo obnovljivih virov energije.

Projekt PPE-TOL v skladu s cilji energetske učinkovitosti

Izgradnja plinsko-parne enote v enoti TE-TOL je pomembna za Slovenijo in je v skladu s cilji energetske učinkovitosti, ki so zapisani v Akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje od 2014 do 2020. Vloga sistemov daljinskega ogrevanja, ki mora v prihodnosti poleg obnovljivih virov energije (OVE) temeljiti tudi na soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), je kot velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti v državah EU izpostavljena tudi v Direktivi o energetski učinkovitosti in v Energetskem konceptu Slovenije.

S prigradnjo plinsko-parne turbine oz. plinsko-parnim kombiniranim procesom (PPE-TOL) bo Energetika Ljubljana zmanjšala porabo premoga in izpuste v zrak ter ob enaki proizvodnji toplotne energije podvojila proizvodnjo električne energije.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.