Energetika

Pomembno vplivajo na delovanje celotnega EES

Termoelektrarna Brestanica (TEB) je tudi v letu 2017 upravičila vlogo vodilnega ponudnika v zagotavljanju proizvodnje nadomestne električne energije.

Pomembno vplivajo na delovanje celotnega EES

Kot je dejal Marjan Jelenko, vodja službe proizvodnje v TEB, je elektrarna  v letu 2017 proizvedla 12.109,873 kWh električne energije. Za potrebe terciarne regulacije frekvence je bilo izvedenih 21 aktivacij. Vse aktivacije so bile 100% uspešno izvedene. Izvedenih je bilo skupaj 142 zagonov, od tega 55 zagonov za potrebe terciarne regulacije, ostali pa so bili izvedeni v sklopu komercialnih in testnih obratovanj.

Poleg tega je vodja službe proizvodnje pojasnil, da je TEB obratovala stabilno, varno in zanesljivo in da posebnosti pri obratovanju ni bilo. Kot novo pa je omenil prva testiranja novega plinskega bloka (PB6), ki se nadaljujejo v letošnjem letu.

Proizvodni plan TEB za leto 2018 je v višini 20 GWh in predvideva večjo angažiranost PB6 za potrebe testiranj in pozneje rednega obratovanja za potrebe sistemskega operaterja in priložnosti na trgu.