Jedrska energija

Pomembnost jedrske varnosti v trenutni energetski krizi

Predstojniki evropskih upravnih organov za jedrsko varnost opozarjajo na pomen jedrske varnosti v spremenjenih energetskih razmerah.

Pomembnost jedrske varnosti v trenutni energetski krizi

Direktor Uprave za jedrsko varnost Igor Sirc in direktor Inšpekcije Uprave za jedrsko varnost Matjaž Podjavoršek sta se 9. in 10. novembra udeležila rednega letnega srečanja predstojnikov evropskih upravnih organov za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulatory Assocciation - WENRA). Predstojniki so se seznanili z zadnjimi razmerami v ukrajinskih jedrskih elektrarnah, obravnavali strateške usmeritve WENRA v bodoče, se seznanili z implementacijo evropskih varnostnih zahtev v posameznih državah (angleško WENRA Safety Reference Levels) ter obravnavali vprašanja jedrske varnosti v luči novih razmer na evropskem energetskem trgu. Ob koncu so sprejeli naslednjo skupno izjavo o pomenu jedrske varnosti v tem času:

»V luči trenutne energetske krize in naraščajočih skrbi, ali bo Evropa zmožna doseči kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno ravnovesje med proizvodnjo in porabo elektrike, ter tudi v luči soočanja z izzivi podnebnih sprememb, se združenje WENRA zaveda, da se v nekaterih državah večajo potrebe po doprinosu jedrskih elektrarn k mešanici energetskih virov. To bi lahko storili s ponovnim določanjem datumov zaprtja in podaljšanjem življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn ali s programi gradnje novih jedrskih elektrarn. Združenje WENRA opaža tudi, da je vojna v Ukrajini nekatere države prisilila v razmislek, kako bi lahko z več različnimi možnostmi poskrbele za svojo energetsko neodvisnost. Ta scenarij bi lahko predstavljal nepotreben pritisk in breme za jedrske deležnike, tudi za upravne organe. V izogib temu:

  • združenje WENRA predlaga, da se odločitve o energetski politiki sprejemajo pravočasno in ostajajo stabilne daljše časovno obdobje. Nepredvidljivost in nestabilnost škodita jedrski varnosti.
  • Se morajo vlade in ostali deležniki zavedati, da so imetniki dovoljenj primarno odgovorni za varnost. Od njih se pričakuje, da bodo dokazovali varnost svojega dela in dejavnosti ter predložili te dokaze v časovnem okviru, ki bo omogočal ustrezen upravni pregled.
  • Je bistvenega pomena, da upravni organi še naprej ves čas neodvisno sprejemajo odločitve. Člani združenja WENRA se zavezujejo k učinkovitemu delu za pravočasno sprejemanje upravnih odločitev.«
Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.