Energetika

Pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize postala operativna

Vlada je v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 uvrstila projekt Pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize ter s tem omogočila izvedbo izplačil podjetjem, ki so februarja vložili vlogo za pomoč.

Pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize postala operativna

Gre za sofinanciranje upravičenih stroškov za tri vrste energentov (električno energijo, zemeljski plin, tehnološko paro) nad 1,5-kratnikom stroška energenta v letu 2023 glede na leto 2021. Javna agencija SPIRIT Slovenija je vloge za pomoč prek spletne aplikacije sprejemala v času od 21. do 28. februarja letos. Končni zneski odobrenih izplačil so bili znani 8. marca, saj so do takrat upravičenci imeli še možnost, da odstopijo od vlog. Skupna višina zaprošenih sredstev je znašala dobrih 397 milijonov evrov. Uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 je sicer tehnični pogoj za izvedbo izplačil sredstev iz proračuna.
Zaradi različnih dejavnikov (pandemija, povečano povpraševanje po energiji, spremembe v dobavnih verigah in podobno), so razmere na energetskih trgih neobičajne. V Sloveniji se v primerjavi z drugimi državami iz zemeljskega plina ne proizvaja veliko električne energije, a ker se z elektriko trguje na enotnem notranjem evropskem trgu, se je vpliv rasti cen elektrike zaradi dražjega zemeljskega plina prenesel tudi na slovenski trg. Zaradi vpliva visokih cen električne energije in zemeljskega plina na povečanje stroškov gospodarstva je bilo potrebno sprejeti ukrep finančne pomoči gospodarstvu, katerega poglavitni cilj je ohraniti konkurenčnost in kondicijo slovenskega gospodarstva.

Brane Janjič
O avtorju