Energetika

Pomoč odjemalcem prizadetim v poplavah

Vlada je včeraj določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Določenim deležnikom prizadetim v poplavah bo od 1. avgusta 2023 do vzpostavitve vnovične oskrbe oproščeno plačilo računov za električno energijo oziroma za zemeljski plin.

Pomoč odjemalcem prizadetim v poplavah
Ob določenih pogojih bodo odjemalci plina in daljinske toplote imeli tudi pravico, da odstopijo od pogodb o obvezni priključitvi ali obvezni uporabi energenta.

Nedavno sprejeta novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč v nastali situaciji ne zadošča za izredno reševanje stisk ter zagotavljanje in posredovanje ustrezne pomoči prizadetim, zato je vlada včeraj določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter ga v obravnavo po nujnem postopku pošilja v Državni zbor. S sprejetjem predloga zakona bo omogočeno sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

Rešitve s področja energetike odjemalce, katerih objekti so popolnoma uničeni in odjem električne energije oziroma plina zaradi poškodb električnih instalacij oziroma plinovodnega omrežja sploh ni mogoč, od 1. avgusta 2023 do vzpostavitve vnovične oskrbe oprošča plačila računov za električno energijo oziroma za zemeljski plin.

Odjemalci plina in daljinske toplote bodo imeli tudi pravico, da odstopijo od pogodb o obvezni priključitvi ali obvezni uporabi energenta, če do 1. oktobra še ne bo možno zagotoviti dobav, da se bodo lahko samostojno pripravili na zimo. Zakon tudi ureja rešitve za obnovo uničene ali poškodovane energetske gospodarske javne infrastrukture, da bo mogoče v najkrajšem času urediti vse potrebne vode za oskrbo prebivalcev v prizadetih območjih.

Mare Bačnar
O avtorju