Energetika

Ponovni javni poziv AUKN

AUKN je ponovno objavila javni poziv za vpis v bazo potencialnih kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo RS.
Ponovni javni poziv AUKN

Danes je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) na svoji spletni strani ponovno objavila javni poziv za vpis v bazo potencialnih kandidatov za člane nadzornih svetov družb, kjer ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo.

Z javnim pozivom želi AUKN pridobiti zainteresirane strokovnjake z različnih področij, tako s področja bančništva, zavarovalništva, prava, energetike, infrastrukture, splošnega gospodarstva kot tudi s področja gradbeništva. 

Javni poziv je, tako kot vsi predhodni, odprt za nedoločen čas, zato se potencialni kandidati lahko ves čas prijavljajo. Ker se približuje obdobje skupščin družb in potekov nekaterih mandatov, omenjena agencija želi, da se zainteresirani kandidati prijavijo čim prej. Trenutno ima AUKN v bazi 400 potencialnih kandidatov in si želi še bistveno širši nabor.

Eden od ključnih lastniških vzvodov korporativnega upravljanja je pravica in dolžnost lastnikov, da v nadzorne organe družb imenuje izkušene strokovne osebe, ki odgovorno in skrbno nadzirajo delo uprav družb in sodelujejo z upravami pri upravljanju teh družb.

AUKN poleg strokovnosti, izkušenj s posameznih področij in ostalih meril, veliko pozornost posveča etični in poslovni neoporečnosti. Le nadzorniki, ki jih odlikuje tudi osebna integriteta in poslovna etičnost, lahko zbujajo zaupanje vseh delničarjev oz. družbenikov in s tem prispevajo k uspešnosti poslovanja posamezne družbe. (mj)

Več na: http://www.auknrs.si/Obvestila_za_javnost/Javni_poziv_nadzorniki/