Omrežja

Poplave niso prizanesle niti objektom prenosnega omrežja, grozijo še plazovi

Obilno deževje po državi v preteklih dneh je povzročilo škodo tudi na elesovi infrastrukturi. Najprej so bile na udaru razdelilne transformatorske postaje (RTP), nato pa deževje in razmočenost tal nista prizanesla niti daljnovodom. Ne glede na nastalo situacijo ELES zagotavlja zanesljiv prenos električne energije do vseh RTP.

Poplave niso prizanesle niti objektom prenosnega omrežja, grozijo še plazovi

Po besedah direktorja Področja za infrastrukturo prenosnega omrežja Boštjana Barla je v petkovih jutranjih urah reka Meža v celoti poplavila tudi RTP 110/20 kV Dravograd. Naraščanje vode se je ustavilo tik preden bi morali iz vidika varnosti izklopiti objekt iz obratovanja. V nadaljevanju deževja in potovanju poplavnega vala Savinje je škodo utrpel RTP 110/20 kV Laško, ki mu tudi v tokratnih poplavah ni bilo prizaneseno. Gladina reke Savinje je za osem centimetrov presegla rekordno raven iz 5. novembra 1998 in v stikališču dosegla 1,58 centimetra. Stikališče in vse priključene daljnovode v to stikališče je bilo zato treba v petek ob 16:50 izklopiti iz omrežja, saj je Savinja dosegla že nivoje pogonskih omaric visokonapetostnih aparatov. Operaterji distribucijskega in prenosnega omrežja so sanacijsko delo izvajali zelo usklajeno, zaradi česar distribucijski odjem ni bil moten. Stalno spremljanje vodostaja in izvedeni ukrepi so pripomogli k temu, da je bilo celotno stikališče s pripadajočimi daljnovodi po umiku poplavne vode iz območja stikališča ter temeljitem čiščenju in pregledu naprav v soboto ob 15.29 že v obratovanju. 

V osrednji Sloveniji je RTP 110/20 kV Trbovlje ogrožala Sava, ki je v noči na soboto dosegla maksimalne vodostaje. Voda je vdrla v prostore stikališča in ogrožala obratovanje lastne rabe. Na srečo so se vodostaji ustalili in stikališče je v celoti ostalo v obratovanju. Zaradi poškodb starega železnega mostu čez Savo je bil prekinjen le en dovod lastne rabe. 

Obilno deževje in razmočenost tal nista prizanesla niti daljnovodom. V petek zjutraj je plaz porušil stojno mesto na 110-kV daljnovodu Vuhred-Podvelka in s tem ohromil del prenosnih povezav v Dravski dolini. V teku je že priprava sanacije, ki bo zahtevala postavitev enega ali dveh novih daljnovodnih stebrov. Plazovi ogrožajo tudi nekaj drugih daljnovodnih stebrov. Trenutno po en plaz ogroža 2x110-kV daljnovod Dravograd-Ravne/Železarna Ravne, 110-kV daljnovod Dravograd-Ravne in 2x110-kV daljnovod Dravograd- Vuzenica. Trije plazovi ogrožajo 110-kV daljnovod Podlog-Velenje, štirje plazovi in eno spodjedanje brežine vodotoka ob daljnovodnem stebru 2x110-kV daljnovod Slovenj Gradec-Velenje ter eno spodjedanje stebra s strani vodotoka 220-kV daljnovod Obersielach-Podlog. 

Že vse od neurja v mesecu juliju so v teku spremljave plazišč na 400-kV daljnovodu Cirkovce-Podlog in 400-kV daljnovodu Cirkovce-Krško, kjer se že pripravlja sanacija. Na vseh odkritih plazenjih, ki jih je trenutno kar 13, so bili izvedeni pregledi geomehanika ter so v pripravi ali v izvajanju ukrepi za zavarovanje pred nadaljnjimi poškodbami na daljnovodnih stebrih, ki bi posledično povzročili izpad daljnovoda. 

Zaposleni v Elesu izvajajo vse ukrepe in aktivnosti za zavarovanje infrastrukture pred porušitvijo, prav tako so v teku postopki izvedbe sanacij daljnovodnih stebrov oziroma sanacij okolice stebrov, ki bodo zavarovali okolico objektov. Kot je še poudaril Boštjan Barl, Eles ne glede na nastalo situacijo zagotavlja prenos električne energije do vseh razdelilnih transformatorskih postaj.

V poplavah škodo utrpel tudi Muzej elektroprenosa v Laškem

Ob poplavah je precej škode utrpel tudi muzej elektroprenosa v Laškem, pri čemer je voda zalila sedem od skupaj 15 razstavnih prostorov. Muzejsko zbirko je Eles dopolnjeval vse od odprtja muzeja ob 80-letnici prenosne dejavnosti leta 2004, tako da je bilo doslej v muzeju, ki ohranja edinstveno dediščino razvoja prenosne dejavnosti v Sloveniji in je eden redkih tovrstnih muzejev v Evropi, v 15 razstavnih prostorih na površini 479 m² razstavljenih kar 4921 eksponatov. Koliko od teh bo še uporabnih je po besedah pobudnika ustanovitve in vodje muzeja Srečka Lesjaka še težko oceniti, vsekakor pa ne bo majhna. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju