Energetika

Potrjena reforma evropskega trga električne energije in plina

Spremembe naj bi odjemalcem zagotovile stabilnejše cene in manjšo odvisnost od cen fosilnih goriv, hkrati pa spodbudile tudi naložbe v obnovljivo energijo in razvoj vodikovih tehnologij.

Potrjena reforma evropskega trga električne energije in plina

Sprejete reforme bodo pripomogle k zagotavljanju prehoda na okolju prijaznejšo energijo, hkrati pa povečale zanesljivost oskrbe in varstvo potrošnikov. Kot so sporočili iz Evropske komisije, bodo z reformo energetskega trga imeli odjemalci možnost večje izbire pogodb in  jasnejše informacije pred podpisom pogodb, možnost zaklepanja varnih, dolgoročnih cen, možnost sklenitve pogodbe z dinamičnim oblikovanjem cen, če je to ugodneje, zaščito pred prekinitvijo dobav električne energije z ustanovitvijo zasilnih dobaviteljev, zaščito pred odklopom za tiste, ki so ranljivi ali energijsko revni ter več priložnosti za souporabo energije,  pri čemer bodo na primer najemniki lahko delili presežke sončne energije s sosedom. Poleg tega  bodo evropska podjetja deležna tudi bolj  predvidljivejših stroškov energije, kar jim bo pomagalo pri ohranjanju konkurenčnosti. 

Novi okvir za trg plina pa naj bi olajšal uvajanje obnovljivih in nizkoogljičnih plinov, hkrati pa zagotovil varnost oskrbe in cenovno dostopnost energije za vse evropske državljane. Reforme bodo privedle do oblikovanja trga vodika, ki bo ključnega pomena za zmanjšanje emisij v sektorjih, v katerih je težko zmanjšati emisije, kot sta težka industrija in promet. Komisija bo pilotno izvajala tudi petletni projekt za združitev povpraševanja po vodiku in njegove ponudbe, da bi okrepila razvoj trga in preglednost v okviru evropske vodikove banke. Za potrošnike pa reforme pomenijo, da bodo poslej bolj zaščiteni pred motnjami v oskrbi in cenovnimi tveganji. Tako bodo lahko lažje zamenjali dobavitelje plina, uporabljali učinkovita orodja za primerjavo cen ter dobili točne in pregledne informacije o obračunu. Posodobljeni okvir državam EU omogoča tudi, da ustavijo ali omejijo uvoz plina iz plinovodov in utekočinjenega zemeljskega plina iz Rusije in Belorusije.

Maroš Šefčovič, izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor, medinstitucionalne odnose in predvidevanje je ob sprejetju predlagane reforme izpostavil, da so stabilne cene in čista energija ključnega pomena za boljše življenje državljanov EU in za uspešno poslovanje evropskih podjetij tudi na svetovnem trgu. V skladu s predlaganimi spremembami bodo evropska gospodinjstva in podjetja poslej imela zagotovljeno večjo varnost oskrbe, cenovno dostopnost in večjo preglednost nad dogajanji na evropskih energetskih trgih, kar je dobro tako za zeleni prehod kot tudi gospodarstvo. 
 

Brane Janjič
O avtorju