Hidro energija

Povečanje proizvodnje v hidroelektrarnah: Pot do večje energetske samozadostnosti Slovenije

V zadnjem letu je Slovenija zabeležila znaten porast proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah, kar kaže na njen naraščajoči pomen kot zanesljiv in trajnostni vir energije. Ta trend odraža naravne danosti in tehnične izboljšave ter strateško usmeritev države k večji energetski samozadostnosti.

Povečanje proizvodnje v hidroelektrarnah: Pot do večje energetske samozadostnosti Slovenije

Marčevski podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) kažejo, da je neto proizvodnja električne energije v Sloveniji v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta porasla za kar 17 odstotkov, pri čemer so hidroelektrarne s 44 odstotnim povečanjem proizvodnje pomembno prispevale k skupni neto proizvodnji, ki je znašala 1.374 GWh.

Primer hidroelektrarn HESS
Hidroelektrarne podjetja HESS so izstopale s 45 odstotnim povečanjem proizvodnje v primerjavi z lanskim marcem, saj so proizvedle 68 GWh električne energije. V prvem četrtletju letošnjega leta so skupaj proizvedle 195,7 GWh energije, kar pomeni 20 odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023. Hidroelektrarne se tako ne izkazujejo samo z večjo količino proizvedene energije, ampak tudi s svojo sposobnostjo hitrega prilagajanja nihanjem v porabi energije. Zmožnost povečanja moči od 0 do 100 odstotkov v le nekaj minutah je ključna za zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega sistema, še posebej v primerjavi z manj fleksibilnimi viri, kot so termo- in jedrske elektrarne.

Vloga HE v trajnostni prihodnosti
Hidroenergija, kot ena izmed najbolj razširjenih obnovljivih virov energije v Sloveniji, igra pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu države. Prav tako prispeva k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv in k boju proti klimatskim spremembam. V času, ko se poraba goriv v termoelektrarnah še vedno povečuje, hidroelektrarne ponujajo čistejšo in bolj zeleno alternativo. Povečanje proizvodnje v hidroelektrarnah je pomemben korak naprej za Slovenijo na poti do večje energetske neodvisnosti in trajnosti. S kontinuiranim vlaganjem v tehnološki razvoj in izboljšanje infrastrukture lahko pričakujemo še večji prispevek te zelene energije k nacionalni energetski varnosti in ekološki trajnosti.

Mare Bačnar
O avtorju