Energetika

Povečano zanimanje za razpršene vire proizvodnje

Elektro Gorenjska obvešča vse uporabnike distribucijskega omrežja, ki so vložili vlogo za izdajo soglasja za priključitev za samooskrbo najkasneje do konca lanskega leta, da so v letu 2023 prejeli kar 4.203 vlog za razpršene vire proizvodnje. Presenetljivih 60,9 odstotkov vlog je bilo prejetih v zadnjih treh mesecih lanskega leta, to je oktobra, novembra in decembra.

Povečano zanimanje za razpršene vire proizvodnje

Zaradi povečanega števila prejetih vlog se roki za reševanje podaljšujejo. Elektro Gorenjska ocenjuje, da bodo vse vloge za samooskrbo, ki so bile prejete do konca leta 2023, ustrezno rešene in zaključene najkasneje do konca junija 2024. Uporabnike, ki načrtujejo priklop sončnih elektrarn za letni obračun porabe (net metering), obveščajo, da mora biti priklop izveden do konca leta 2024.

Poziv imetnikom veljavnih soglasij za samooskrbo

Vse imetnike veljavnih in že prejetih soglasij za samooskrbo pozivamo, da postavitev sončne elektrarne izvedejo čim prej. Ob povečanju vlog za priključitev v jesenskih mesecih ali do konca leta 2024 morda ne bo mogoče realizirati vseh priključitev.

Elektro Gorenjska se zahvaljuje vsem uporabnikom za razumevanje ob povečanem obsegu vlog in zagotavlja, da se trudi optimalno in učinkovito obravnavati vsako vlogo ter zagotoviti kakovostno izvajanje priključitev za samooskrbo.

Mare Bačnar
O avtorju