Energetika

Povezovanje humanitarnosti in trajnostnih ciljev

Družbi Elektro Maribor in Energija plus Materinskemu domu Maribor in Svetovalnici za žrtve nasilja in zlorab Maribor skupaj podarila 1.400 evrov.
Povezovanje humanitarnosti in trajnostnih ciljev
Ob predaji donacije direktorju Centra za socialno delo Maribor Jožefu Tivadarju in vodji programa Materinski dom Maribor Žanet Mithans je predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič poudaril, da Elektro Maribor kot ena največjih družb v Mariboru posebno skrb namenja ne samo kakovostni oskrbi svojih odjemalcev električne energije temveč tudi osveščanju o varčni rabi in obnovljivih virih energije, ki sta med cilji trajnostnega razvoja družbe. »Ker sta družbeno in naravno okolje zelo vpeti v našo dejavnost«, je dejal mag. Boris Sovič, »mu skušamo stopiti naproti. Tako že dalj časa podpiramo humanitarne, kulturne, strokovne in športne aktivnosti na področju, kjer delujemo. Tokrat pa smo se prvič lotili humanitarnega projekta, ki hkrati daje poudarek tudi trajnostnim ciljem. Podprli smo delovanje programa Materinskega doma Maribor in novo ustanovljenega programa Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor, ki delujeta pod okriljem Centra za socialno delo Maribor. Stiske ljudi smo želeli vsaj nekoliko omiliti, hkrati pa javnosti pokazati, da stiske ljudi, predvsem pa nasilje, niso osebni problem posameznika, temveč problem širše družbe. Naloga nas vseh je, da prisluhnemo sočloveku in da skupaj soustvarjamo drugačno sedanjost in prihodnost.«
Direktor družbe Energija plus Bojan Horvat pa je ob tej priložnosti izpostavil, da so se materinskemu domu odločili pomagati v skladu z njihovo zavezanostjo k družbeni odgovornosti, pri čemer skušajo vlagati v trajnostni razvoj na različnih področjih. Tako so kot prvi izmed slovenskih trgovcev z električno energijo javnemu in storitvenemu sektorju ter industriji omogočili možnost pridobitve nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti. V sklopu tega pa so Materinskemu domu Maribor nudili tudi vso pomoč pri sami prijavi na razpis. Podpora ustanovi, kot je Materinski dom, je poudaril Bojan Horvat, nam predstavlja tako še dodatno vrednost in zadovoljstvo.
Materinski dom je Elektro Maribor zaprosil za pomoč pri pokrivanju stroškov delovanja.Skupna odločitev Elektra Maribor in Energije plus pa je bila, da poleg tega želijo pomagati bolj dolgoročno – z zmanjšanjem porabe električne energije in s tem z znižanjem stroškov. Elektro Maribor je tako opravil pregled stanja razsvetljave v Materinskem domu, Energija plus pa je z Materinskim domom sodelovala pri celotni pripravi vloge, s katero so kandidirali na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za zamenjavo notranje razsvetljave. Prav tako so poiskali optimalno rešitev in izvajalca, ki bo dobavil in montiral sijalke.
Kot je ob slavnostnem dogodku dejal direktor centra za socialno delo Maribor Jožef Tivadar, sta donaciji družb Elektro Maribor in Energija plus pomemben prispevek k izvajanju njihove dejavnosti. Sredstva, ki so jih pridobili, bodo namenili za pokritje stroškov izvajanja programa. Z možnostjo prijave na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, pri katerem jim je Energija plus nudila celotno pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, pa bodo  Materinskemu domu omogočili energetsko učinkovito razsvetljavo, kar bo prispevalo tako k varčevanju z energijo kot tudi k okoljskem osveščanju vseh vključenih.(bj
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.