Jedrska energija

Predsednik vlade izrazil podporo drugemu bloku nuklearke

Projekt JEK2 dobiva sveži zagon – predsednik vlade, dr. Robert Golob, je ob obisku krške nuklearke na javnem posvetu o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji izrazil podporo nadaljevanju projekta izgradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško ter napovedal konkretne aktivnosti na tem področju. Kljub temu pa je do morebitnega začetka gradnje še dolga pot.

Predsednik vlade izrazil podporo drugemu bloku nuklearke

Izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško JEK2 je osnovni strateški projekt, ki so se ga v GEN energiji lotili že leta 2005. Pozornost širše javnosti pa je pritegnil predvsem v zadnjem obdobju, kot se izražajo vse večje potrebe po virih energije, hkrati pa so se pojavljali dvomi o vladni podpori jedrski energiji. Te dvome je na javnem posvetu o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji ovrgel predsednik vlade, dr. Robert Golob, ki je izrazil svojo podporo projektu ter napovedal konkretne korake za nadaljevanje projekta.

Predsednik vlade je napovedal sprejetje strategije prostorskega razvoja, ki bo omogočila umestitev objekta JEK2 v prostor. Vendar pa bi glede na trenutno zakonodajo JEK2 lahko dokončali šele leta 2047, je dodal, zato je treba radikalno spremeniti pristop, da bi projekt sploh dočakali. Poudaril je, da potrebujemo na eni strani drugačen pristop z več tehnološkimi možnostmi, na drugi strani pa je treba narediti vse, da se postopki umeščanja v prostor za ta objekt vodijo ločeno, s posebnim zakonom oziroma zakoni.

Vlada bo tako do prvega avgusta sprejela vse sklepe za začetek konkretnih aktivnosti na projektu JEK2, obljublja predsednik vlade. Takrat bo funkcijo državnega sekretarja, ki bo koordiniral ta projekt, nastopil Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energije. S tem dnem bo veljala tudi načelna odločitev vlade glede projekte, takrat bodo tudi sprožili postopke, ki jih mora sprožiti vlada, hkrati bodo usklajeno svoje aktivnosti vodili tudi v GEN energiji. Kljub temu predsednik vlade opozarja, da bodo aktivnosti izvajali po zapisanih in usklajenih korakih, in ne obljublja stvari, ki jih načrtujejo šele čez leto in pol. Tako je prepričan, da bo vsak zakon, ki ga bodo sprejeli na temo JEK2, moral skozi referendumski postopek, pri čemer podpora zakonu ni zagotovljena, je pa dejavnik pri sprejemanju končne investicijske odločitve. Obljub zato ne daje in opozarja, da bomo projekt lahko pripeljali do konca le, če bomo realni.

Konkretni koraki na vladi torej sledijo, to se bo odražalo tudi pri sprejemanju nadgradnje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta NEPN, kjer bo še bolj jasno zapisana dolgoročna raba jedrske energije, hkrati pa bodo odprli širši prostor za jedrsko tehnologijo, ki ne bo omejen le na drugi blok, je napovedal minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je dodal, da trenutno veljavna strategija prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004 še ne dopušča umestitev drugega bloka krške nuklearke, vendar pa naj bi se to v kratkem spremenilo. Nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, ki opredeljuje nadaljevanje rabe jedrske energije in omogoča umestitev drugega bloka ali tudi druge jedrske elektrarne, je namreč že v parlamentarnem postopku in jo mora potrditi še Državni zbor.

Tako NEPN kot strategija prostorskega razvoja Slovenije pa sta podlaga za nadaljevanje postopkov pri projektu JEK2, dodaja Brežan.

JEK2 je osnovni strateški projekt GEN energije, kjer sicer gradijo na zanesljivosti, nizkoogljični energetski mešanici ter prožnosti, je pomen projekta izpostavil generalni direktor, dr. Dejan Paravan. Ob tem je Nuklearna elektrarna Krško odlična popotnica za dolgoročno rabo jedrske energije, saj s svojim stabilnim in varnim delovanjem tudi v Evropski uniji postavlja vzor, kako voditi, posodabljati in skrbeti za jedrsko elektrarno, je dodal Stanislav Rožman, nekdanji dolgoletni predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško. Kot provokativno vajo za gradnjo jedrskega objekta pa je novi predsednik uprave NEK, Gorazd Pfeifer, ponudil izziv izgradnje odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke.

Podporo JEK2 so že izrazili v lokalni skupnosti, župan Janez Kerin pa dodal, da si v Mestni občini Krško želijo aktivne vključenosti v postopke in aktivnosti projekta.

 

 

Katarina Prelesnik
O avtorju