Termo energija

Predstavniki Petrola na delovnem obisku v TEB

Tako s strani GEN energije kot tudi s strani Petrola že potekajo pogovori z vsemi vpletenimi institucijami, da se do jeseni vzpostavi čim bolj nemoten prevoz goriv za oskrbo energetskih objektov v Sloveniji.

Predstavniki Petrola na delovnem obisku v TEB

V sredo je v Termoelektrarni Brestanica potekal delovni sestanek med vodstvom GEN energije, Termoelektrarne Brestanica in predstavniki družbe Petrol. V okviru poslovnega sestanka so v TEB predstavili elektrarno in njeno vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Osrednja točka sestanka je bila povečana dobava dizelskega goriva v zimskem obdobju. Glede nabave večjih količin goriva s strani dobavitelja Petrol ni predvidenih posebnih težav, dobava predvidenih količin goriva v trošarinsko skladišče v TEB pa bo zahtevala vzpostavitev dodatnih zmogljivosti na področju transportne logistike, in sicer tako glede vlakovnih kompozicij kot cestnih prevozov. S strani GEN  energije kot tudi s strani Petrola sicer že potekajo pogovori z vsemi vpletenimi institucijami, da se do jeseni vzpostavi čim bolj nemoten prevoz goriv za oskrbo energetskih objektov v Sloveniji. Po uspešno zaključenem sestanku je sledil ogled elektrarne in predstavitev projekta razširitev AC pretakališča na lokaciji.

Termoelektrarna Brestanica s svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 406 MW, zagotavlja vse temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Ročno rezervo za povrnitev frekvence v primerih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu, zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja in neodvisni vir napajanja nujne lastne rabe NEK za njeno varno zaustavitev. TEB lahko s svojimi prilagodljivimi agregati in ustrezno infrastrukturo izvaja tudi proizvodnjo električne energije iz fosilnih virov (zemeljski plin in dizelsko gorivo), to je konične, trapezne in po potrebi pasovne energije, izvaja primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne in jalove energije, otočno obratovanje in napajanje določenega porabnikov na območju Posavja in Dolenjske, rezervno napajanje za varno zaustavitev NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema, proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - energija sonca in skladiščenje tekočih goriv. 

Mare Bačnar
O avtorju