Termo energija

Premogovnik Velenje doslej uvozil 60.000 ton premoga

Termoelektrarna Šoštanj je prilagojena kurjenju velenjskega lignita, zato je z uvozom mogoče premog iz Premogovnika Velenje nadomestiti le v manjšem deležu. 

Premogovnik Velenje doslej uvozil 60.000 ton premoga

Kot je znano, je vlada julija lani razglasila 1. stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije in naložila, da se znotraj slovenskega elektrogospodarstva povečajo strateške rezerve energentov. V skladu s temi usmeritvami so v Premogovniku Velenje skupaj s Holdingom Slovenske elektrarne in Termoelektrarno Šoštanj začeli preučevati možnosti uvoza dodatnega premoga, s katerim bi skupaj z velenjskim lignitom zagotavljali še večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ. Premogovnik Velenje je na podlagi okoljske in tehnološke sprejemljivosti premogov za potrebe TEŠ konec septembra lani opravil povpraševanje po možnosti dobave tujih premogov, ki bi jih dodajali velenjskemu lignitu, pri čemer sta bili na podlagi predhodnega testiranja premoga in izdelane študije ustreznosti do zdaj podpisani dve pogodbi za uvoz indonezijskega premoga, na lokacijo v Pesju pa je bilo do danes skupaj prepeljanih 60.000 ton premoga. 
V skupini HSE se zavedajo, da je rudarjenje zahtevna panoga in tudi njenih posledic na okolje, zato širšo lokalno redno obveščajo o svojih aktivnostih. Tako so se predstavniki vseh treh navedenih družb ta teden najprej sestali s predstavniki lokalne iniciative, nato pa se udeležili tudi seje mestnega sveta občine Velenje, na kateri so svetnike seznanili s postopki in z aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga v Šaleško dolino. Kot je uvodoma povedal generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec, je Premogovnik Velenje skupaj s TEŠ in HSE do zdaj opravil kar nekaj sestankov tako z lokalno skupnostjo in odborom za civilni nadzor sosežiga tujih premogov v TEŠ kot tudi s predstavniki KS Pesje, na katere tudi najbolj vpliva trenutna razkladalna postaja za pretovarjanje premoga. Po njegovih besedah v Premogovniku trenutno preverjajo in usklajujejo možnost prestavitve celotne razkladalne postaje z zdajšnje lokacije v Pesju na industrijsko območje Premogovnika Velenje, o čemer so obvestili tudi lokalno skupnost. Mag. Mavec je še povedal, da so v Premogovniku Velenje lani zaradi težav pri odkopu premoga in pomanjkanja podzemnih prostorov odkopali le 2,36 milijona ton premoga, kar je bilo premalo za vse potrebe Termoelektrarne Šoštanj, zato so si za prihodnje zastavili dvig proizvodnje premoga. 
Direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer pa je na seji podrobneje predstavil projekt prestavitve obstoječe razkladalne postaje na novo lokacijo in pojasnil, da je bila prvotna lokacija izbrana zgolj in samo zato, ker je bila tisti trenutek v najkrajšem možnem času edina, ki je omogočala tovrstne aktivnosti. Območje same drobilnice in klasirnice je bilo namreč v preteklosti že namenjeno transportu premoga, pri čemer pa so v dogovoru s Slovenskimi železnicami postopki za prestavitev, ki je prednostna naloga, že stekli. Nova lokacija je predvidena na industrijskem območju Premogovnika Velenje, na območju med deponijo premoga in njegovo hčerinsko družbo PLP.

 

 

Brane Janjič
O avtorju