Energetika

Premogovnik Velenje med najsodobnejšimi na svetu

Podjetje PV izkorišča inovativnost za doseganje izjemnih proizvodnih rezultatov z velikim posluhom za okolje.  
Premogovnik Velenje med najsodobnejšimi na svetu

Po besedah dr. Milana Medveda, direktorja Premogovnika Velenje, se nenehno prizadevajo, da bi inovativnost čim bolj izkoristili pri delovanju enega najbolj učinkovitih premogovnikov za izkoriščanje debelih slojev premoga na svetu.     

»Z uporabo najsodobnejše tehnologije v Premogovniku Velenje dosegamo izjemne proizvodne rezultate, ki so primerljivi z dosežki podzemnih premogovnikov v Evropi in po svetu. V letu 2010 smo v primerjavi s preteklimi leti presegli vse dosedanje parametre proizvodnje. Te odlične rezultate, ki smo jih nadaljevali tudi v letu 2011, lahko dosegamo z vrhunsko elektro-strojno opremo, ki je dosežek večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja. Tudi mednarodni strokovnjaki, ki so v začetku leta 2011 opravili revizijo zalog premoga, so bili navdušeni nad organiziranostjo in strokovnostjo inženirjev Premogovnika Velenje, nad tehnologijo in opremo v jami, ki so jo projektirali naši strokovnjaki, saj je - tudi po njihovem mnenju - na najvišjem nivoju tudi v svetovnem merilu. V svojem poročilu so navedli, da Premogovnik Velenje predstavlja referenčno točko v premogovništvu Zahodne Evrope,« pojasnjuje dr. Medved.  

Za inovativne dosežke prejeli več pomembnih priznanj  

V celotni Skupini Premogovnik Velenje se trudijo oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v katerem zagotavljajo in še izboljšujejo pogoje za kreativne posameznike. Želijo, da bi inovativnost postala vsesplošen način življenja, tak način mišljenja pa naj bi prevzeli vsi zaposleni. V letu 2011 so njihove inovacije dobile eno zlato in dve srebrni priznanji v sklopu inovacij SAŠA regije.  

Zlato priznanje so prejeli za drobilnik premoga PV-HTZ, ki je namenjen za pripravska delovišča v jami, kjer je vgrajen v sklop verižnega transporterja. Njegov osnovni namen je drobljenje velikih kosov premoga na manjše, ki je potrebno predvsem zaradi lažjega nadaljnjega transporta premoga.  

Srebrni priznanji so prejeli za mehanizirano podgradnjo jamskih prog s pomočjo podajalnika lokov PLO8-PV ter za avtomatizacijo transporterjev premoga na pripravskih deloviščih. Mehanizirana podgradnja jamskega ločnega podporja se izvaja s pomočjo podajalnika lokov. Podajalnik lokov PL08-PV je na novo zasnovan in prilagojen potrebam uporabnikov pri izdelavi jamskih prog. Pri drugi omenjeni inovaciji pa je bil cilj projekta avtomatizacija transporterjev premoga s sodobno krmilno opremo, ki ima ustrezen ATEX certifikat za uporabo v rudarstvu (Ex oprema).  

Že 137 let ustvarjalnega delovanja Premogovnika Velenje  

V Premogovniku Velenje je veliko kreativnih posameznikov, saj si zelo prizadevajo za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v celotni Skupini. V minulem letu so za nagrade inovatorjev namenili 27.500 evrov.   

»Če se ozremo v preteklost, je bilo vseh 137 let delovanja našega premogovnika življenje zelo produktivno, razvojno usmerjeno, bilo je zelo ustvarjalno. Prav naše več kot stoletne izkušnje, znanje naših inženirjev, naša oprema, ki je vedno pogosteje plod lastnega inženirskega znanja, so pripomogli k temu, da je Premogovnik Velenje danes eden najsodobnejših premogovnikov za podzemno pridobivanje premoga na svetu,« je dejal dr. Medved.  

V odmevni akciji Inovator leta sodelovalo kar 187 inovatorjev

Akcija Inovator leta, s katero so pričeli v začetku leta 2010 z namenom spodbuditve kreativnosti, je že obrodila številne invencije, ki so prišle na dan oziroma bile verificirane v preteklem letu. Zaradi zelo dobre odzivnosti so z akcijo Inovator leta nadaljevali tudi v letu 2011 in rezultati so odlični. Skupaj je v akciji sodelovalo 22 promotorjev in kar 187 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 228 koristnih predlogov. 74 odstotkov oziroma 169 koristnih predlogov je bilo realiziranih, drugi pa so v različnih fazah realizacije.

V omenjeno akcijo so bili vključeni vsi koristni predlogi oziroma ideje, ki so prispeli do promotorjev inovacijske dejavnosti v posameznih področjih oziroma organizacijskih enotah. V klub inovatorjev se je v letu 2011 vpisalo skoraj 200 inovatorjev, kar je zelo razveseljiv podatek in Premogovnik Velenje uvršča med podjetja, ki sodijo v kategorijo inovativnih podjetij. Po besedah dr. Medveda se bodo tudi v bodoče trudili, da bodo pri zaposlenih ustvarjali okolje, ki jih bo spodbujalo in motiviralo tudi pri prijavi novih idej, koristnih predlogov, inovativnih rešitev in inovacij.  

Premogovnik Velenje obvladuje vplive rudarskih del na okolje    

V vodstvu Premogovnika Velenje so še povedali, da njihovo podjetje izvaja monitoringe na različnih področjih okolja (zrak, vode, emisije hrupa …), in sicer v skladu z zahtevami okoljske zakonodaje in lastnega zavedanja pravočasnega prepoznavanja in obvladovanja okoljskih vplivov. Predstavnika inšpektorata za rudarstvo sta februarja letos izvedla izredni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem vseh monitoringov, ki jih glede vplivov na okolje dolžan izvajati Premogovnik Velenje.  

Kot je razvidno iz zapisnika inšpekcijskega nadzora, omenjeno podjetje izvaja predpisane ukrepe za zmanjševanje vplivov rudarskih del na okolje in ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter izvaja določila Zakona o rudarstvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki veljajo za rudarska dela. Predstavnika Inšpektorata nista ugotovila neskladnosti s posebnim rudarskim projektom in tudi ne z veljavnim standardom ISO 14001, ki ga ima Premogovnik Velenje za ravnanje z okoljem.  

Miro Jakomin