Termo energija

Premogovnik Velenje o izstopu iz premoga

V Velenju si po včerajšnjem sprejetju Nacionalne strategije izstopa iz premoga zdaj želijo čimprejšnjega sprejetja Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.

Premogovnik Velenje o izstopu iz premoga

Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, sta za njih po sprejetju Strategije najpomembnejša dva ključna mejnika: obdobje pred letnico prenehanja odkopavanja in obdobje po njej. Do ciljne letnice bo proizvodnja v Premogovniku Velenje potekala skladno z načrti, za kar bodo potrebovali predvsem zaposlene v proizvodnem procesu. Kot poudarjajo, pa bodo tudi po prenehanju odkopavanja v družbah Skupine Premogovnik Velenje vsaj še petnajst let potrebovali ljudi, ki bodo skrbeli za izvedbo vseh zapiralnih del. Predlagana letnica 2033, pravijo v Premogovniku, tako ne nazadnje pomeni še vsaj dvajset let izvajanja rudarskih del. 
V Premogovniku Velenje so sicer sočasno s sprejemom nacionalne strategije opuščanja premoga in posledično s potrditvijo letnice že začeli s predstavljanjem in usklajevanjem ključnih aktivnosti, ki jih mora naslavljati in vsebovati Zakon o postopnem zapiranju, ki bo podlaga za pridobitev finančnih sredstev za potrebe sprotnih in končnih zapiralnih del, ter z zagotavljanjem ustreznega kadra. Poleg omenjenega zakona bo pripravljen tudi zakon o prestrukturiranju SAŠA regije, ki bo omogočil črpanje sredstev za prestrukturiranje, investicije in nove projekte, ki bodo zagotovili nova delovna mesta, in vzpostavitev Sklada za pravični prehod, kar je ključnega pomena za Savinjsko-šaleško regijo, saj bodo s tem v Velenju lahko spodbujali krožno gospodarstvo, uvajali nove tehnologije in ohranjali energetsko lokacijo Šaleške doline. 
Kot poudarjajo v Premogovniku, je zanje čimprejšnje sprejetje Zakona o postopnem zapiranju pomemben predvsem za to, ker bo z njim Premogovnik Velenje dobil potrebna sredstva za vse ukrepe, vezane na postopno zapiranje (zapiranje jame, sanacije površine, kadrovsko problematiko). Premogovnik Velenje namreč zdaj sam in zgolj z lastnimi sredstvi izvaja vsa sprotna zapiralna dela, od likvidacije posameznih jamskih objektov do sanacije okolja, ki je bilo podvrženo vplivu rudarjenja v okviru lastne proizvodnje, kar vpliva na višino stroškovne cene premoga. 
Premogovnik Velenje v tem času tudi že pripravlja svojo strategijo obratovanja v skladu s procesom prestrukturiranja matične družbe in povezanih družb v Skupini PV. Pripravljen imajo nabor projektov, s katerimi bomo ohranili delovna mesta v Šaleški dolini, v kateri je veliko tehnološkega in strokovnega znanja, kar je velik potencial za nove projekte in nove izzive. 
V Premogovniku še navajajo, da ima letnica 2033 pred seboj zelo jasen cilj, z njim pa so povezani številni izzivi. Odpirajo se nove priložnosti in nove razsežnosti, obetajo se nova delovna mesta in projekti, financirani s strani Evropske unije. Lastno prihodnost pa bodo gradili predvsem na prednostih, ki jih Skupina Premogovnik Velenje ima. Šaleška dolina je pomembna energetska lokacija, lokalno prebivalstvo je vajeno živeti v sožitju z energetiko, hkrati pa imajo tukaj za tovrstno dejavnost tudi vsa potrebna soglasja. Takšnih lokacij v bližnji in daljni prihodnosti ne bo možno več pridobiti, zato je treba izkoristiti vse možnosti in priložnosti, ki jih ta ponuja.
 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.