Termo energija

Premogovnik Velenje še naprej uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev

Premogovnik Velenje bo skupaj s partnerji sodeloval v projektu GREEN JOBS, ki je namenjen izkoriščanju konkurenčnih prednosti premogovnikov, ki se bodo prestrukturirali, za čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih delovnih mest.

Premogovnik Velenje še naprej uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev

Premogovnik Velenje je skupaj s partnerji iz Poljske, Češke, Romunije, Nemčije, Francije, Grčije in Španije lani na Evropski raziskovalni sklad za premog in jeklo  (RFCS) prijavil projekt GREEN JOBS in pred kratkim dobil obvestilo, da je bila prijava uspešna. Omenjeni projekt je sicer namenjen proučitvi konkurenčnih prednosti premogovnikov, ki se približujejo zapiranju, za čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih delovnih mest. 
Celotna vrednost projekta, ki je raziskovalno-razvojne narave in ga bodo začeli izvajati julija letos, znaša 2,2 milijona evrov, skupno sofinanciranje s strani RFCS bo v višini 1,3 milijona evrov, pri čemer bo Premogovnik Velenje prejel 130.000 evrov. Konzorcij vodi univerza iz mesta Oviedo v Španiji, med sodelujočimi partnerji pa so tudi trije industrijski partnerji oziroma premogovniki. 
»Namen projekta je preučitev uporabe jamske infrastrukture za uporabo obnovljivih virov energije in krožnega gospodarstva, ki zajema rekultivacijo in rehabilitacijo zaradi rudarjenje degradiranega področja z uporabo odpadkov iz rudarstva; potencial za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn; uporabo jamske vode in infrastrukture za postavitev toplotnih črpalk (geotermalna energija) in črpalnih hidroelektrarn s poudarkom na razvoju in uporabi najnovejših fluidov ter proizvodnjo in uporabo zelenega vodika,« je ob prejeti veseli novici povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in dodal, da bodo v sklopu projekta izdelali poslovni načrti za virtualne elektrarne in zelene vodikove tovarne, ki bodo vključevali tudi načrte potrebnih prekvalifikacij in modelov prestrukturiranja za zagotavljanje novih delovnih mest.
Direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar pa je ob tej priložnosti poudaril, da so zdaj, ko imamo določeno letnico izstopa iz premoga, razvojno-raziskovalni in pilotni projekti ključni, saj bo v prihodnjih desetih letih na voljo ogromno sredstev iz naslova tranzicije.
Premogovnik Velenje sicer že več kot desetletje uspešno sodeluje pri več prijavljenih projektih pri evropskemu Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je do zdaj financiralo mnoge aktivnosti za razvoj Evropske premogovne in jeklarske industrije. V tem obdobju se je tako za namene razvoja in raziskav premogovne in jeklarske industrije porabilo več kot milijardo evrov. V Premogovniku Velenje pa so iz tega sklada v zadnjih desetih letih pridobili dobra dva milijona evrov nepovratnih sredstev, nekaj prihodkov v višini približno 150 tisoč evrov pa še pričakujejo iz naslova že zaključenih projektov. 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.