Hidro energija

Prenovljena hidroelektrarna Arto - Blanca

Družba HESS je poskrbela za osvežitev HE Arto - Blanca z novo fasado in urejenim večnamenskim prostorom ob Savi.

Prenovljena hidroelektrarna Arto - Blanca

V družbi HESS radi podprejo različne oblike turizma, športa in rekreacije. Od raznovrstnih dogodkov in tekmovanj (Dan vodnih športov in Mednarodno tekmovanje pokal Donava Jadran – športni ribolov na pretočni akumulaciji HE Brežice, Svetovno mladinsko prvenstvo v športnem ribolovu na pretočni akumulaciji HE Boštanj, Slovenski pokal za mlajše kategorije v disciplini kajak sprint mirne vode in kajak kanu divje vode na pretočni akumulaciji HE Krško …) do dodatne ureditve okolice ob HE Arto – Blanca. Poleg že urejene ribje steze, ob kateri se radi ustavijo različni sprehajalci, in nasipov, ki jih koristijo tekači in kolesarji, so na levem bregu reke postavili še informativne table, solarne svetilke, lične pitnike, koše za odpadke, stojala za kolesa, polnilnice za električna kolesa in večnamenske pametne klopi, ki med drugim omogočajo tudi polnjenje mobilnih telefonov.

Konec avgusta so zaključili tudi obnovo fasade jezovne zgradbe HE Arto - Blanca. Poleg nove barvne sheme so nanjo namestili še 140 sončnih panelov. Sončna elektrarna na fasadi HE Arto - Blanca z inštalirano močjo 55,3 kWp je preko nove priključne merilne omare in transformatorja priključena na 20 kV distribucijsko omrežje. V družbi HESS se zavedajo pomena sinergije in medsebojnega dopolnjevanja različnih virov obnovljive energije ob skrbi za Savo, najdaljšo slovensko reko, ki ima že od nekdaj velik pomen za življenje ljudi ob njej. V preteklosti je predstavljala pomembo rečno pot in vplivala na nastanek ter razvoj številnih mestnih in trških naselij. Danes ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja ter prispeva k boljši kakovosti življenja prebivalcev ob njej.

Mare Bačnar
O avtorju