Okolje

Prestaviti moramo v višjo prestavo

Evropsko računsko sodišče je objavilo poročilo o zmanjševanju emisij iz avtomobilov, v katerem ugotavlja, da kljub velikim ambicijam in strogim zahtevam večina osebnih avtomobilov na cestah EU še vedno izpušča enako količino CO2 kot pred 12 leti.

Prestaviti moramo v višjo prestavo

Ciljev EU glede zmanjšanja emisij CO2 za nove osebne avtomobile ne bo mogoče doseči, če ne bodo izpolnjeni pomembni osnovni pogoji, je v poročilu zapisalo Evropsko računsko sodišče. Kljub velikim ambicijam in strogim zahtevam večina osebnih avtomobilov na cestah EU še vedno izpušča enako količino CO2 kot pred 12 leti. Električna vozila lahko pripomorejo, da se EU približa cilju ničelne stopnje emisij za celotni vozni park. Vendar revizorji EU opozarjajo, da bo treba pri prizadevanjih v tej smeri prestaviti v višjo prestavo.

Z uredbo o emisijah CO2 iz avtomobilov je od leta 2010 določen cilj za povprečne emisije CO2 iz novo registriranih avtomobilov za celotni vozni park EU. Poleg tega mora vsak proizvajalec – ki mora v certifikatih o skladnosti vozil navesti podatke o emisijah CO2 – plačati premijo za presežne emisije, če ne izpolnjuje ciljev za specifične emisije. Ambicije so se sčasoma povečevale in tako je za leto 2035 določen cilj ničelne stopnje emisij.

Evropsko računsko sodišče sklepa, da se zelena revolucija v EU lahko zgodi le, če se število vozil, ki onesnažujejo okolje, zelo zmanjša, vendar je to ogromen izziv. Do dejanskega in konkretnega zmanjšanja emisij CO2 iz avtomobilov ne bo prišlo, dokler na cestah prevladujejo avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem, hkrati pa je elektrifikacija voznega parka v EU velik zalogaj.
Po letu 2010 so proizvajalci avtomobilov z izkoriščanjem vrzeli v preskusnih zahtevah prikazovali zmanjšane vrednosti emisij, izmerjene v laboratoriju. Razlika med temi emisijami in dejanskimi emisijami, ki nastajajo med vožnjo na cesti, je bila ogromna. Glede na to in škandal Dieselgate je od septembra 2017 obvezen nov laboratorijski preskusni cikel, ki bolje odraža dejanske vozne razmere. To je učinkovito zmanjšalo (ne pa tudi odpravilo) razliko med emisijami, izmerjenimi v laboratoriju, in dejanskimi emisijami, ki nastajajo med vožnjo.
Revizorji ugotavljajo, da se dejanske, med vožnjo nastale emisije iz konvencionalnih avtomobilov, ki še vedno pomenijo skoraj tri četrtine novoregistriranih vozil, niso zmanjšale. V zadnjem desetletju se obseg emisij dizelskih avtomobilov ni spremenil, medtem ko se je pri bencinskih avtomobilih rahlo zmanjšal (za 4,6 odstotka). Tehnološki napredek pri učinkovitosti motorja izničijo večja masa vozil (v povprečju približno 10 odstotkov) in močnejši motorji (v povprečju 25 odstotkov).

Enako velja za hibridne avtomobile, katerih dejanske, med vožnjo nastale emisije CO2 so običajno veliko večje od emisij, izmerjenih v laboratoriju. Da bi podatki bolje odražali dejansko stanje, bo sorazmerna uporaba električnih motorjev in motorjev z notranjim zgorevanjem prilagojena, vendar šele od leta 2025. Do takrat se bodo priključni hibridi še naprej obravnavali kot nizkoemisijska vozila v korist proizvajalcev avtomobilov, ki bodo še naprej uporabljali nekatere določbe iz uredbe o emisijah CO2, na podlagi katerih so samo za leto 2020 prihranili skoraj 13 milijard evrov v okviru premij za presežne emisije.

Revizorji menijo, da so bila samo električna vozila (katerih število se je z enega na vsakih 100 novo registriranih avtomobilov leta 2018 bliskovito povečalo na skoraj enega na vsakih sedem v letu 2022) gonilo zmanjšanja povprečnih dejanskih, med vožnjo nastalih emisij CO2 v zadnjih letih. Toda pot je še polna preprek, saj se EU srečuje z velikimi težavami pri pospeševanju uvajanja električnih vozil.
Prva ovira, ki jo je treba premagati, je dostop do surovin za proizvodnjo zadostnega števila baterij, kot je poudarjeno v nedavnem poročilu sodišča. Revizorji so pred tem izrazili tudi zaskrbljenost zaradi neustrezne polnilne infrastrukture: 70 odstotkov vseh polnilnikov avtomobilskih akumulatorjev v EU je skoncentriranih v samo treh državah (Nizozemski, Franciji in Nemčiji). Ključna je tudi dostopnost: zaradi višjih začetnih stroškov električnih avtomobilov potrošniki morda raje obdržijo svoja stara vozila, ki onesnažujejo okolje.

Polona Bahun
O avtorju