Energetika

Prihaja pester konferenčen teden

Prihodnji teden se bo zvrstila cela kopica dogodkov povezanih z zelenim prehodom in energetsko prihodnostjo, nekateri med njimi pa bodo dosegljivi tudi prek spleta.

Prihaja pester konferenčen teden

V času od 13. do  17. novembra se na različnih prizoriščih obeta cela vrsta strokovnih srečanj, na katerih bodo udeleženci razpravljali o podnebnih spremembah in vlogi energetike pri zelenem prehodu ter novih poslovnih modelih, ki vključujejo večje deleže obnovljivih virov. Tako bo 14. novembra na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekal mladinski energetsko-podnebni forum, katerega namen je spodbuditi razprave o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije skozi oči mladih. Na forumu bodo razpravljali o temah, povezanih z oskrbo z energijo, podnebnimi spremembami ter njihovim vplivom na ekosisteme in biotsko raznovrstnost, vlogi mladih pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik in krepitvi družbene odpornosti.
Poleg tradicionalne konference Energetika in pravo, na kateri bo v ospredju nova energetska zakonodaja, bo 15. novembra v Ljubljani potekal tudi posvet o vodiku v slovenski energetski prihodnosti, ki ga pripravljajo v združenju CIGRE-CIRED. Organizatorji so  v vabilu izpostavili, da je raziskovanje potenciala vodika v elektroenergetskem sektorju ključno pri iskanju trajnostnih energetskih rešitev. Vodik, kot čist in vsestranski vir energije, namreč obeta zmanjšanje ogljičnega odtisa pri proizvodnji električne energije, odigral pa naj bi pomembno vlogo tudi pri uravnoteženju omrežja in shranjevanju energije. 
Dan pozneje bo v Ljubljani Konferenca Energetske skupnosti o spodbujanju naložb v obnovljive vire, s katero želijo organizatorji spodbuditi tesnejše sodelovanje med predstavniki vlade in potencialnimi vlagatelji, ki želijo raziskati možnosti v sektorju obnovljivih virov energije. Osrednje teme, ki jih bodo naslovili na konferenci, so podporne sheme, potrdila o izvoru električne energije, pogodbe o nakupu električne energije iz obnovljivih virov, lastna raba energije ter poenostavitev postopkov izdaje dovoljenj za projekte iz obnovljivih virov energije. Omenjena konferenca bo potekala v živo in preko spleta, obvezna registracija pa je možna le še danes.
Prav tako 16. novembra bo v organizaciji Visoke šole za trajnostni razvoj potekala še spletna konferenca z naslovom Izzivi trajnostnega razvoja, na kateri bodo spregovorili o varstvu okolja in trajnosti skozi oči organizacij, zeleni energiji in krožnemu gospodarstvu ter na okrogli mizi tudi o poplavah kot izzivu in priložnosti za trajnostni razvoj.
V organizaciji Financ pa bo v Ljubljani še Okoljsko srečanje 2023, na katerem bodo iskali odgovore na vprašanje, kako uspešni smo pri izvajanju naprednih projektov s poudarkom na inovativnosti, okoljski, snovni in energetski učinkovitosti.
K razpravam o zeleni prihodnosti gre šteti še dogodek v organizaciji Umanotere, ki v sodelovanju z Climate Action Network Europe , 16. novembra v Mestnem muzeju Ljubljana pripravja mednarodno konferenco, na kateri bodo razpravljali o tem, ali bo sredstev za pravični zeleni prehod sploh dovolj in, kako zagotoviti, da bo proračun prispeval k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Konferenco so sicer poimenovali Javne finance za pravični zeleni prehod tveganja in priložnosti v Sloveniji in EU.

Brane Janjič
O avtorju