Energetika

Proizvodnja in prodaja elektrike v Energetiki Ljubljana

V družbi Energetika Ljubljana je skupna proizvodnja električne energije v letu 2017 znašala 461.773 MWh.
Proizvodnja in prodaja elektrike v Energetiki Ljubljana

Kot je znano, v Energetiki Ljubljana proizvajajo, distribuirajo in dobavljajo vročo vodo, paro in hlad (toplotno energijo) ter distribuirajo in dobavljajo zemeljski plin, CNG in LNG. Poleg tega proizvajajo in dobavljajo tudi električno energijo iz visoko učinkovite soproizvodnje. 

Od že navedene skupne proizvodnje električne energije v letu 2017 je bilo v Energetiki Ljubljana 388.947 MWh namenjeno nadaljnji prodaji, ostalo pa porabljeno za lastne potrebe (pogon pristrojev pri proizvodnji električne in toplotne energije, luči, itn.), kot je navedeno v njihovem letnem poročilu za leto 2017. 

V bloku B3 poteka soproizvodnja toplote in električne energije z uporabo lesne biomase. V letu 2017 je bilo proizvedeno 461.773 MWh električne energije, za katero je družba prejela državno podporo v višini več kot 4 milijone evrov. Manjši znesek podpore (prek 30.000 evrov) pa družba prejema tudi za električno energijo proizvedeno iz sončne elektrarne na lokaciji Šiška. 

Kupcem prodali 403.900 MWh električne energije 

Energetika Ljubljana je v letu 2017 prodala skupaj 403.900 MWh električne energije kupcem, s katerimi je imela sklenjene pogodbe za odkup in prevzem pasovne električne energije za leto 2017. Iz lastne proizvodnje je zagotovila 388.947 MWh, razliko pa je pokrila z nakupi električne energije na borzi. 

Poleg prodaje pasovne električne energije in prejete podpore za električno energijo proizvedeno iz lesnih sekancev in sončne elektrarne, je Energetika Ljubljana dosegla prihodke tudi z zagotavljanjem sistemskih storitev ter prodaje električne energije na prostem trgu, so med drugim zapisali v letnem poročilu za leto 2017.