Jedrska energija

Proizvodnja NEK junija 509 693,87 MWh bruto električne energije

 

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško junij 2022.

Proizvodnja NEK junija 509 693,87 MWh bruto električne energije

NEK je v juniju proizvedla 509 693,87 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 481 463,73 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,93 % manjša od načrtovane (486 000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 9,5 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 28,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00028 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0041 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca junija 0,5 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,656 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.