Omrežja

Projekt izgradnje daljnovoda Beričevo-Krško končan tudi uradno

ELES je 19. januarja pridobil uporabno dovoljenje za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško.
Projekt izgradnje daljnovoda Beričevo-Krško končan tudi uradno

80 kilometrov dolg daljnovod, ki ga je ELES slavnostno odprl 21. maja lani, predstavlja najkrajšo in najoptimalnejšo prenosno pot električne energije iz Posavja v osrednjo Slovenijo. Z njegovo izgradnjo je tako sklenjena dolgo pričakovana 400 kV zanka v Sloveniji.

Do odprtja DV 2x400 kV Beričevo-Krško je preteklo več kot desetletje. Leta 1998 so na pristojnem ministrstvu pričeli z umeščanjem daljnovoda v prostor, leta 2006 pa je bila sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu. Nato je družba ELES takoj začela s sklepanjem služnostnih pogodb z lastniki ter na koncu tudi pridobila gradbeno dovoljenje. Z gradnjo daljnovoda so začeli jeseni 2011 ter jo zaključili jeseni 2013, novembra 2013 pa so daljnovod vklopili v elektroenergetski sistem Republike Slovenije.

Da je daljnovod izrednega pomena za celotno Slovenijo se je izkazalo tudi ob lanskem žledolomu, saj je bila prav zaradi novega DV 2x400 kV Beričevo-Krško preskrba osrednje Slovenije v času februarske ujme relativno zanesljiva. Brez njega bi bila sicer osrednja Slovenija in Gorenjska brez električne energije.

Izgradnja daljnovoda predstavlja največjo investicijo Elesa v njegovi zgodovini in eno večjih investicij v slovenskem elektrogospodarstvu. Vrednost projekta znaša 63,5 milijona evrov, projekt pa je sofinanciran tudi iz sredstev TEN-E Evropske komisije. (pb)

Polona Bahun
O avtorju