Omrežja

Projekt Sincro.Grid uspešno zaključen

Sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi operaterji elektroenergetskega omrežja je prineslo številne koristi, pomembne tudi za širšo regijo, nadaljevalo pa se bo v projektu GreenSwitch, kateremu se je pridružila še Avstrija.

Projekt Sincro.Grid uspešno zaključen

Eles je kot vodja projekta Sincro.Grid včeraj s priložnostno slovesnostjo v Beričevem, ki je potekala ob udeležbi številnih uglednih gostov iz EU, Slovenije in Hrvaške, zaznamoval uspešen zaključek tega zahtevnega projekta. Pobuda za iskanje skupne rešitve na območju Slovenije in Hrvaške za rešitev problema pomanjkanja ustreznih virov prožnosti, ki so potrebni za uravnavanje elektroenergetskega sistema ob vse večjem vključevanju razpršenih virov proizvodnje, se je porodila že leta 2014, ko sta se državi odločili, da projekt Sincro.Grid posredujeta Evropski komisiji kot predlog projekta skupnega evropskega interesa. Ta ga je na seznam tudi uvrstila, maja 2017 pa je bila nato podpisana tudi pogodba o sofinanciranju iz programa Instrumenta za povezovanju Evrope. 
Direktor Elesa mag. Aleksander Mervar je v uvodnem nagovoru izpostavil, da praznujemo zaključek enega izmed najbolj pogumnih in v prihodnost zazrtih projektov v regiji in Evropi, pri čemer je projekt Sincro.Grid sploh prvi že uspešno končan evropski projekt s področja pametnih omrežij. Kot je dejal, so bile v njegovem okviru v slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem nameščene najsodobnejše naprave, s katerimi danes dosegamo pozitivne tehnično poslovne učinke, povezane z ureditvijo napetostnih razmer, optimiziranjem izgub, izboljšanjem nadzora nad obratovanjem omrežij in povečano integracijo obnovljivih virov. Hkrati največjim trgom v Evropi omogočamo dostop do celotne JV Evrope. Projekt dokazuje, je dejal mag. Mervar, da se operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja zavedamo velikih izzivov in potrebe po uporabi novih in učinkovitih energetskih naprav in orodij za potrebe zanesljivega obratovanja sistema in tudi dokazuje, da znamo združiti moči in uporabiti politično podporo tako doma kot v EU, ter evropsko finančno pomoč za dosego hitrejše in donosnejše vključitve obnovljivih virov v omrežje. Zahvaljujem se vsem odločevalcem na državni in evropski ravni in organom, ki so prepoznali ta projekt kot enega pomembnejših. Ta podpora je bila ključna, hkrati pa smo vsi vpleteni v ta projekt čutili veliko odgovornost, da ga tudi uspešno zaključimo in izkazano zaupanje tudi upravičimo. Vse to pa nam ne bi uspelo, je svoj nagovor sklenil mag. Mervar, brez odličnega sodelovanja vseh partnerjev in sodelavcev, ki so pomagali pri izpeljavi tega projekta ter ga uspešno pripeljali do konca. 
Mag. Aleksander Mervar je ob koncu še zaupal informacijo, da Eles vodi tudi konzorcij, ki si je zastavil še en ambiciozen projekt, in sicer GreenSwitch, v katerem poleg Slovenije in Hrvaške sodeluje tudi Avstrija. Z novimi tehnologijami in rešitvami, ki so se pojavile v zadnjih letih, naj bi do leta 2028 še povečali nadzor in upravljanje pretokov moči in dodatno okrepili obstoječe elektroenergetsko omrežje. Sodelovanje, ki smo ga zastavili in začeli že v projektu Sincro.Grid, bomo tako še nadgradili, je dejal mag Mervar, saj lahko le s sodelovanjem tudi uspešno rešujemo aktualne energetske izzive.
Da gre uspešnost projekta pripisati predvsem dolgoletnemu tvornemu sodelovanju obeh sistemskih operaterjev – Elesa in Hopsa, je bil mnenja tudi predsednik poslovnega odbora HOPS Igor Ivanković, ki je dejal, da je vsem sodelujočim pri projektu uspelo uresničiti vse zastavljene cilje, pri čemer so sodelovali tudi številni strokovnjaki iz različnih področij. Zahvala pa gre tudi proizvajalcem in dobaviteljem opreme, ki so poskrbeli, da je ta kljub negotovim časom povezanim z pandemijo vendarle prišla pravočasno. Večja skupina ljudi, je dejal Ivanković, bo vključena tudi v že omenjeni naslednji skupni projekt GreenSwitch, ki bo omogočil še večjo integracijo obnovljivih virov in poostreni nadzor nad dogajanjem v omrežju.
Projekti, kot je Sincro.Grid, so ključnega pomena za zeleni preboj in povečanje energetske neodvisnosti od ruskih energentov, pri čemer se je ob sedanji krizi, ki ne vpliva samo na energetiko, ampak na celotno gospodarstvo, znova pokazalo, da je treba ukrepati takoj, pri čemer imajo pomembno vlogo tako povečanje energetske učinkovitosti kot diverzifikacija oskrbe, v prvi vrsti pa varčevanje nas vseh. Ob tem je, kot je v svojem video pozdravu udeležencem dogodka dejala Catharina Sikow-Magny iz Evropske komisije, hitro in občutno treba povečati delež obnovljivih virov, saj je to edina trajnostna pot za uspešen boj proti aktualnim podnebnim in gospodarskim izzivom. Ob tem imajo zelo pomembno vlogo tudi pametna omrežja, saj omogočajo hitrejšo integracijo obnovljivih virov v omrežje, povečujejo njegovo odzivnost in odpirajo možnosti za vpeljavo novih poslovnih modelov. Kot je poudarila, je ravno projekt Sincro.Grid dober primer povečanja možnosti izrabe obstoječega omrežja in uspešnega čezmejnega sodelovanja in takih projektov na ravni EU rabimo še več.
Ob tem je še omenila dopoldanska prvo mednarodno konferenco o skupnih evropskih projektih pametnih omrežij, ki jo je v sodelovanju z Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) organiziral Eles, in dejala, da bi bila takšna izmenjava mnenj in izkušenj zelo dobrodošla tudi v prihodnje.
 

Brane Janjič
O avtorju