Energetika

Projekt tržne distribucije ZP prinaša velike koristi

Družba Energetika Ljubljana je v decembru začela s tržno distribucijo zemeljskega plina (ZP) na območju Občine Grosuplje.
Projekt tržne distribucije ZP prinaša velike koristi

Občina Grosuplje je aprila 2017 sprejela občinski Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in na ta način omogočila uvedbo cenovno in okoljsko sprejemljivega energenta za oskrbo stavb. 

V zvezi s tem so v družbi Energetika Ljubljana dejali, da so ponosni, da lahko aktivno sodelujejo pri uresničevanju aktivnosti »Grosuplje delamo zeleno«, kot se glasi tudi slogan občine.

Kot je v pogovoru za spletni portal GIZ DZP poudaril grosupeljski župan dr. Peter Verlič, si z zemeljskim plinom ne samo znižamo stroške ogrevanja, ampak ugodno vplivamo tudi na svoje zdravje in okolje.

»Kot veste, smo v začetku lanskega leta v naši občini sprejeli slogan »Grosuplje delamo zeleno« ali »Grosuplje Goes Green«, s katerim smo se zavezali k prizadevanjem za izboljšanje kakovosti bivanja. In ker je kakovost bivanja neposredno povezana s kakovostjo zraka, smo se odločili za oskrbo z zemeljskim plinom. Tovrstna oskrba namreč bistveno izboljša kakovost zraka, saj zemeljski plin praktično ne povzroča škodljivih prašnih delcev.

Onesnaženost zraka ima velik vpliv na zdravje ljudi in je prvi okoljski vzrok za prezgodnjo smrt v EU. Verjeli ali ne, ampak zaradi nje umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah. V Sloveniji smo v zadnjih letih v času ogrevalne sezone priča obvestilom o preseženih vrednostih trdnih delcev v zunanjem zraku, kar več kot nazorno ponazarja, kakšno kakovost zraka imamo,« je glede razlogov, zakaj se je občina Grosuplje odločila za oskrbo z zemeljskim plinom, poudaril dr. Verlič.

Gradnja plinovodnega omrežja od Grosuplja do Škofljice

Glede nadaljnjih načrtov plinifikacije grosupeljske občine je župan povedal, da predvidevajo, da se bo gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja na območju Grosuplja začela v prihodnjem letu in nadaljevala v smeri Škofljice.

»Do povezave na distribucijski sistem v občini Škofljica mora v skladu z odlokom priti v roku štirih let. Medtem se bo plinovodno omrežje napajalo iz začasnega skladišča za utekočinjen zemeljski plin. Ali se bo plinovodno omrežje zgradilo na celotnem območju Grosuplja ali ne, je odvisno predvsem od določil Lokalnega energetskega koncepta in interesa potencialnih uporabnikov za priklop na omrežje,« je povedal župan. 

Predvidena tudi čim prejšnja priključitev občinskih zgradb na omrežje

Nadalje je dr. Verlič omenil, da bodo v občini Grosuplje priključevanje na plinovodno omrežje spodbujali z različnimi aktivnostmi, predvsem pa z obveščanjem občank in občanov o izgradnji omrežja in s podajanjem ustreznih informacij s tega področja.

»Po izgradnji plinovodnega omrežja si bomo prizadevali za čim prejšnjo priključitev občinskih zgradb na omrežje. To velja tudi za kotlovnico za oskrbo daljinskega ogrevanja, ki trenutno uporablja kurilno olje. Na ta način bomo v grosupeljski občini izboljšali tako kakovost zraka kot znižali stroške ogrevanja,« je med drugim še poudaril grosupeljski župan.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.