Hidro energija

Projekt WACOM in upravljanje v izrednih razmerah v Savskem bazenu

Slovenija in Hrvaška sta v okviru mednarodnega projekta WACOM izvedli skupno štabno vajo z naslovom Nesreča z razlitjem večje količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most.

Projekt WACOM in upravljanje v izrednih razmerah v Savskem bazenu

Projekt WACOM je sofinanciran iz Programa transnacionalnega sodelovanja in vključuje ključne partnerje iz štirih držav Savskega bazena: Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Skupna vrednost projekta znaša 1.570.581 EUR. Vodilni partner projekta je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Cilji projekta WACOM so analizirati trenutno stanje na področju pripravljenosti, informiranja in odzivanja na poplave in razlitja reke Save ter razviti strategije, ki bodo izpolnjevale cilje, zastavljene z Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu.

V okviru projekta so predstavniki slovenskega in hrvaškega štaba civilne zaščite prejšnji teden v sodelovanju z regijskimi centri za obveščanje ter predstavniki ključnih organizacij, zbrani na projektu Upravljanje izednih razmer v Savskem bazenu izvedli štabno vajo z naslovom Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most. Vaje so se udeležili Operativni centri Civilne zaščite Slovenije in Hrvaške,  predstavniki Savske komisije - ISRBC, pomembne energetske družbe, kot so HESS, GEN, TEB, Petrol in Tifon, Hrvatske vode , gasilske enote in centri za obveščanje.

Pri vaji so testirali odziv na namišljeno nesrečo iztirjenega tovornega vlaka, ki prevaža večje količine naftnih derivatov, pri nesreči pa velik del teh snovi steče v reko Savo. Vaja je simulirala proces odločanja v namišljeni krizni situaciji, ki bi onesnažila reko Savo s čezmejnim vplivom v Sloveniji in na Hrvaškem. Deset štabov iz Slovenije in Hrvaške je preizkusilo postopke usklajenega odzivanja na nesrečo, zamišljeni scenarij pa je opredelil komunikacijo med štabom in odzive operativnih enot, ki delujejo po predvidenih načrtih ukrepanja. Poleg orodij, razvitih v okviru projekta WACOM, je bil pri vaji uporabljen tudi Danube AEWS, to je sistem za nujno obveščanje v primeru čezmejnega onesnaženja voda, ki ga uporabljajo države donavskega porečja. To je predstavnikom civilne zaščite na različnih ravneh, predstavnikom regijskih centrov za obveščanje in vsem drugim ključnim organizacijam omogočilo, da preizkusijo orodja in postopke za izboljšanje pripravljenosti, medsebojne komunikacije, dostopa do podatkov in obvladovanja odzivanja na nesreče, povezane z razlitjem ali poplavami na celotnem porečju reke Save.

Štabna vaja v Brežicah je prva od serije petih, ki se bodo odvijale tudi v preostalih državah iz porečja reke Save. Vaje bodo obravnavale situacije razlitja nevarnih snovi ali večjih poplav, ki imajo čezmejni vpliv ter zahtevajo mednarodno sodelovanje pri odzivu na nesrečo.

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.