Omrežja

Prvi energetski transformator že v stikališču Cirkovce

Danes so v novo stikališče v Cirkovcah pripeljali prvega od dveh transformatorjev 400/110 kV, ki so ga izdelali v tovarni Kolektor Etra iz Ljubljane.

Prvi energetski transformator že v stikališču Cirkovce

Transport se je iz ljubljanskih Črnuč začel v četrtek, 8. aprila, in je potekal po železnici do Pragerskega, tam so ga v ponedeljek, 12. aprila, preložili na cestno kompozicijo, a so ga zaradi slabega vremena ustavili za en dan. V sredo se je transport nadaljeval do RTP Cirkovce in do mesta, kjer ga bodo v naslednjih dneh namestili na temelje. Za prevoz so poskrbeli strokovnjaki s podjetja Bitra in SM projekt, ki sta Etrina podizvajalca. V sredo je bilo v jutranjih urah treba za 15 minut odklopiti tudi daljnovod Maribor-Cirkovce 1, saj je bila kompozicija visoka prek petih metrov in je bilo potrebno izključiti morebitno nezgodo.

Kot je povedal Nejc Zima, vodja projekta izgradnje RTP Cirkovce z razpletom daljnovodov, gre za energetski transformator 400/110 kV, 300 MVA , težak kar 240 ton, kakršne imamo vgrajene v vseh Elesovih postajah. V bližino prvega transformatorja bodo maja pripeljali še drugega, po tehničnih značilnostih enakega prvemu. V bližini že stoji manjši 110/20 kV transformator za potrebe lastne rabe,  julija pa pride še 150 megavarska kondenzatorska dušilka, kar poteka v okviru projekta SincroGrid. Izgradnja RTP Cirkovce z razpletom daljnovodov sicer poteka v okviru investicije izgradnje 400 KV daljnovoda Cirkovce-Pince. Po besedah Zime bo transformator v omrežje vključen 18. maja, ko bo predvidoma šlo v obratovanje tudi 400 kV stikališče.

Izvedba del na terenu v okviru projekta RTP Cirkovce z razpletom daljnovodov se je začela aprila 2019 s sprostitvijo prostora na območju, kjer danes že stoji novo stikališče. »Najprej smo pokablili vseh sedem 110 kV daljnovodov, ki so se v obstoječe stikališče vključevali z vzhodne strani ter prestavili 220 kV daljnovod Cirkovce-Žerjavinec na novo traso. Avgusta in septembra 2019 smo začeli s prvimi gradbenimi deli za novo stikališče, glavnina temeljenja je bila zaključena lani spomladi. Takrat smo začeli z montažo tehnološke opreme. Danes je gradnja toliko zaključena, da imamo vso opremo, razen transformatorjev, zmontirano in stestirano in pripravljeno na začetek vzankanja. S tem bomo predvidoma začeli maja. V novo stikališče bosta najprej vzankana 400 kV daljnovoda Maribor-Krško in Maribor-Podlog, s čimer bomo dobili napajanje 400 kV stikališča, potem bomo prek transformatorja vključili še 110 kV stikališče, ki je v tehnologiji GIS.. Ko bomo dobili napetost na 110 kV strani, bomo vse 110 kV daljnovode vključili v nov GIS, kar bo predvidoma končano septembra letos. 400 kV stikališče ima 14 polj, vanj bo vključenih 6 daljnovodov, 2 proti Mariboru, Krškem in Podlogu, pozneje pa še daljnovod Cirkovce-Pince, kjer je gradnja v teku in dva transformatorja. Na 110 kV delu stikališča je 14 polj, vanj pa bo vključenih 9 daljnovodov in trije transformatorji,« je povedal Zima.  

Za Eles je projekt pomemben, saj bomo dobili novo 400/110 kV transformatorsko postajo, ki bo predstavljala močno napajalno točko za severovzhodni del Slovenije, z izgradnjo 2x400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince bomo dobili povezavo z energetskim sistemom Republike Madžarske, na območju RTP Cirkovce bomo ukinili 220 kV napetostni nivo, kar je eden od ciljev družbe ELES, pri čemer pa bo 220 kV daljnovodna povezava z Republiko Hrvaško ostala in bo vključena v RTP Podlog, je zaključil Nejc Zima.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.