e-mobilnost

Rast prodaje e-vozil v EU se nadaljuje

V drugem letošnjem četrtletju je prodajni delež električnih vozil v EU znašal nekaj manj kot deset odstotkov, delež vozil na fosilna goriva pa se je z 62 odstotkov v prvem četrtletju znižal na 55,8 odstotka.

Rast prodaje e-vozil v EU se nadaljuje

Prodaja osebnih vozil v EU se je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšala za 14 odstotkov in je znašala 4,6 milijona vozil. Prodaja je upadla na vseh glavnih trgih, in sicer se je v Italiji zmanjšala za kar 22,7 odstotka, Franciji za 16,3 odstotka, Nemčiji za 11 odstotkov in Španiji za 10,7 odstotka. Je pa po podatkih evropskega združenja avtomobilskih proizvjalacev ACEA tudi v drugem letošnjem četrtletju bilo zaznati povečano zanimanje za nakup električnih avtomobilov, katerih prodajni delež je dosegel 9,9 odstotka. Delež hibridnih vozil je znašal 22,6 odstotka, vozil na bencinski pogon 38,5 odstotka in dizelskih vozil 17,3 odstotka. Slednja še naprej zgubljajo pri prodajnih številkah, saj se je delež vozil na fosilna goriva v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim lanskim obdobjem znižal za 6,2 odstotka oziroma iz 62 na 55,8 odstotka. Pri tem je še zlasti opazno zmanjšanje zanimanja za vozila na dizelski pogon, pri katerih se je prodajni delež iz 20,2-odstotnega deleža v letu 2021 letos znižal na 17,3 odstotka. Povedano drugače, v drugem četrtletju je bilo v EU prodanih 909.703 bencinskih vozil ali za 22,2 odstotka manj kot v enakem času lani ter zgolj 409.174 dizelskih vozil oziroma za skoraj 28 odstotkov manj kot lani.
Kot rečeno, je na drugi strani zraslo število prodanih električnih vozil, in sicer za dobrih 11 odstotkov na 233.413 enot, pri čemer je prodaja najbolj poskočila v Španiji (za 22 odstotkov) in Franciji (za 18,6 odstotka). Dobro so šla v prodajo tudi hibridna električna vozila, katerih tržni delež se je v drugem letošnjem četrtletju povečal na 22,6 odstotka, in sicer prav tako predvsem po zaslugi francoskih in španskih kupcev, svoj tržni delež pa je, kljub manjšemu številu prodanih vozil ob hkratnem občutnem padcu prodaje vozil na fosilna goriva, okrepil tudi segment priključnih hibridov.

Brane Janjič
O avtorju